Nieuws

Informatie triatlon en sponsorloop mavo-vmbo

Informatie triatlon en sponsorloop mavo-vmbo

Op dinsdag 13 juni vindt de jaarlijkse triatlon plaats voor basis-, kader- en mavo-leerlingen van leerjaar 1. Deze triatlon is ook tevens de sponsorloop (de sportieve prestatie) voor het goede doel: Stichting Bombo. De leerlingen gaan 's morgens 150 meter zwemmen, 2,5 kilometer hardlopen en 9 kilometer fietsen. Het parcours is ingericht op en rond het PWA-sportpark te Veghel. Ondanks dat er deze dag geen lessen zijn, geldt de dag wel als een normale lesdag. Alle leerlingen moeten dus aanwezig zijn. De mentoren/begeleiders van de diverse klassen zorgen voor de opvang van hun eigen klas.

Actie voor stg. Bombo en Jeugdsportfonds

Actie voor stg. Bombo en Jeugdsportfonds

Elk jaar zeten de brugklasleerlingen van de afdeling vmbo en de onderbouwleerlingen van de afdeling PrO zich in voor goede doelen. Onze vmbo-leerlingen gaan voor de tweede keer geld inzamelen voor stichting Bombo en onze PrO-leerlingen doen hetzelfde voor het Jeugdsportfonds. De leerlingen hebben hun sponsorloop op dinsdag 13 juni. Voor de vmbo-leerlingen is dat in de vorm van een triatlon. We hopen dat velen uit Veghel en de omliggende gemeenten onze leerlingen willen steunen!

Kennismaking nieuwe leerlingen vmbo en PrO

Kennismaking nieuwe leerlingen vmbo en PrO

Na de zomervakantie maken honderden leerlingen uit Veghel en de omliggende dorpen de grote overstap van de basisschool naar de middelbare school. Een overgang van een kleine en bekende omgeving naar een grote en onbekende omgeving. We maken die stap op het Fioretti College graag zo praktisch en persoonlijk mogelijk.

Praktische informatie Jeroen Bosch Dag

Praktische informatie Jeroen Bosch Dag

Op maandag 29 en dinsdag 30 mei vindt de jaarlijkse Jeroen Bosch Dag plaats voor de eerstejaars leerlingen vmbo en mavo. De excursie is gekoppeld aan de vakken Mens & Maatschappij en Beeldende Vorming. De excursie bestaat uit twee delen: activiteiten in Den Bosch en een creatieve opdracht op de Noordkade in Veghel. Op de dag dat een klas de Jeroen Bosch Dag heeft, vervallen alle lessen. De leerlingen verzamelen die dag niet op school maar op de Noordkade. Op de andere datum gaan de lessen gewoon door volgens het rooster. In het schema hieronder staat welke klas wanneer op excursie gaat.

Inschrijving Ardennenkamp 2017 begonnen

Inschrijving Ardennenkamp 2017 begonnen

In het derde leerjaar vindt er voor de leerlingen mavo en vmbo een kennismakingskamp plaats. Dat kamp wordt door school georganiseerd in samenwerking met LPM Durbuy. De basis- en kaderberoepsleerlingen gaan op kamp van 4 t/m 6 september en de mavo-leerlingen van 6 t/m 8 september. In de week van 22 t/m 24 mei krijgen alle huidige tweedejaars leerlingen een presentatie over het Ardennenkamp. Ze hebben tot en met 7 juni om zich in te schrijven. Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen deelnemen aan het kamp.

Galafeest voor eindexamenkandidaten

Galafeest voor eindexamenkandidaten

Het einde van het schooljaar is in zicht. Zoals elk jaar wordt er voor de eindexamenkandidaten een galafeest georganiseerd. Het alcoholvrije feest vindt plaats op woensdag 7 juni van 19.00 tot 23.30 uur in Kasteel Henkenshage in Sint-Oedenrode. Iedereen mag één introducé meenemen, waarvoor hij/zij dan natuurlijk verantwoordelijk is. De entree bedraagt € 15,00 per persoon. Gepaste kleding draagt bij aan de feestvreugde en daarom is galakleding verplicht. De galacommissie wenst iedereen een onvergetelijk feest toe.

Klassenindeling leerjaar 3 en 4 mavo

Klassenindeling leerjaar 3 en 4 mavo

Binnenkort worden de nieuwe derde en vierde klassen mavo samengesteld. Leerlingen kunnen aangeven bij wie ze graag in de klas willen zitten. Dat kunnen ze digitaal doorgeven via onderstaande link. Met de wensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden, maar dat zal niet altijd gaan. Alle ouders van de huidige tweede- en derdeklassers hebben hierover een brief ontvangen. Omdat bij sommigen de link niet goed werkt vanwege de aangescherpte virusscanners, plaatsen we hieronder nogmaals de link. Tot en met 28 mei is het mogelijk om deze link te gebruiken.

Nieuwe organisatiestructuur

Nieuwe organisatiestructuur

Vanaf 1 mei ligt de eindverantwoordelijkheid voor het Fioretti College en het Zwijsen College bij één algemeen directeur, namelijk mevrouw Anita O’Connor. Zij is op het ogenblik rector van het Zwijsen College. Op beide scholen zal de dagelijkse leiding in handen zijn van een locatiedirecteur. Op het Fioretti College wordt dat de heer Clemens Geenen. Hij werkt al jaren op onze school als sectordirecteur.