Nieuws

Je ontwerp bekijken met een VR-bril

Je ontwerp bekijken met een VR-bril

Onlangs bezochten Fioretti-leerlingen van het profiel Bouwen Wonen en Interieur (BWI) de afdeling Techniek & Samenleving op ROC de Leijgraaf. Onze vierdejaars leerlingen hebben tijdens het keuzevak Bouwstijlen & Bouwmethoden een eigen huis moeten ontwerpen in het 3D tekenprogramma SketchUp. Om het geheel nog realistischer te doen lijken, hebben ze hun eigen ontwerp bekeken met behulp van een VR-bril. Dat was echt een gave ervaring.

Rechter vertelt op school over rechtspraak

Rechter vertelt op school over rechtspraak

Tijdens de Week van de Rechtspraak hebben onze vierdejaars mavo-leerlingen kennisgemaakt met de wereld van de rechtspraak. Op maandag 24 en dinsdag 25 september vertelde een rechter in de klassen over haar beroep. Aan de hand van een waargebeurd verhaal werd een strafrechtelijke casus besproken en werden het recht en de rechtspraak uitgelegd. Er was ook een mediatonfunctionaris aanwezig, die bij casussen bemiddelt tussen de verschillende partijen. De leerlingen werden actief betrokken bij de gastles en stelden goede vragen aan de rechter en de mediatonfunctionaris.

Opleidingenmarkt klas 3-4 op di. 30 oktober

Opleidingenmarkt klas 3-4 op di. 30 oktober

Op dinsdagavond 30 oktober zijn alle derde- en vierdejaars leerlingen en hun ouders/verzorgers uitgenodigd om de opleidingenmarkt te bezoeken. Ruim 80 voorlichters (soms met oud-leerlingen) zullen deze avond onze school bezoeken. Zij gaan onze leerlingen en ouders/verzorgers voorlichten over de opleiding(en) die zij aanbieden. Het is zeer zinvol om deze avond te bezoeken. Ook oud-leerlingen geven aan dat ze veel aan deze avond hebben gehad. Uiteraard zijn de decanen ook aanwezig om vragen te beantwoorden.

Werkstukken klas 1 in Jeroen Bosch Art Center

Werkstukken klas 1 in Jeroen Bosch Art Center

Elk jaar organiseert het Fioretti College een excursie onder de noemer Jeroen Bosch Dag. De basis-, kader- en mavo-brugklassers duiken in de mysterieuze, duistere en symbolische wereld van de schilder Jeroen Bosch. De excursie wordt op school voorbereid tijdens de lessen Mens & Maatschappij en Beeldende Vorming.

Plastic flesjes voortaan in oranje bakken

Plastic flesjes voortaan in oranje bakken

We werken op onze school graag mee aan het verminderen van zwerfafval in de gemeente Meierijstad. Daarom zetten we de komende tijd onze schouders onder de opruimactie 'Flesjes in de bak - Zo doen we dat'. Deze proef wordt georganiseerd door NederlandSchoon in samenwerking met de gemeenten Meierijstad, Heerenveen, Zaandam en Rotterdam-Noord. In de aula’s en op het buitenterrein bij vmbo en PrO staan voortaan oranje inzamelbakken. We gaan onze leerlingen stimuleren om hun lege plastic flesjes in deze bakken te werpen.

Jubilarissen in de bloemetjes gezet

Jubilarissen in de bloemetjes gezet

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar hebben we een aantal collega's in de bloemetjes gezet. De aanleiding is hun 12½-, 25- of 40-jarig jubileum op het Fioretti College of in het onderwijs. Leuk om te zien dat een aantal van hen deze mijlpaal niet opgemerkt had. Voor hen was de verrassing nog groter. Van harte gefeliciteerd!