Nieuws

Kom naar de Doedagen 2018

Kom naar de Doedagen 2018

In de periode van 15 tot en met 19 januari zijn alle groep 8 leerlingen en hun begeleiders uitgenodigd voor de Doedagen op het Fioretti College. Terwijl de school in vol bedrijf is, worden de leerlingen ontvangen. Het programma bestaat uit een rondleiding, een percussieworkshop en het volgen van een les Techniek of Zorg & Welzijn. Meer dan twintig basisscholen uit de regio zijn te gast. Wanneer de basisschool van uw kind de Doedagen niet bezoekt, schrijf u en uw kind dan in voor een individueel bezoek op woensdagmiddag 17 of 24 januari 2018.

Bezoek SchildersCool en KW1 College

Bezoek SchildersCool en KW1 College

Onlangs bezochten de 42 derdejaars leerlingen van onze afdeling Bouwen Wonen en Interieur (BWI) de SchildersCool en het Koning Willem I College (afd. allround meubelmaker-interieurbouwer) in Den Bosch. Dat gebeurde in het kader van samenwerking tussen vmbo- en mbo-opleidingen. Vooraf mochten de leerlingen zelf kiezen aan welke workshop ze deel wilden nemen. Ze hadden de keuze uit behangen, stukadoren of het maken van een meubeltje. Op het Koning Willem I College op de afdeling Hout & Meubel mochten ze met verschillende machines werken, zoals een CNC-machine.

Presentaties mavo 4 profielwerkstukken

Presentaties mavo 4 profielwerkstukken

Op dinsdag 19 december zal de bijeenkomst 's avonds in het teken staan van de presentaties van de profielwerkstukken. Dit is een examenonderdeel, waarbij alle leerlingen van mavo 4 onderzoek doen naar een mogelijk toekomstig beroep of opleiding, waarvoor zij zich interesseren. Deze profielwerkstukken worden gepresenteerd op school in de aanwezigheid van de leerlingen en hun ouders. Hiervoor hebben zij een uitnodiging ontvangen. Een hele happening dus!

Tweedejaars leerlingen bezochten Vanderlande

Tweedejaars leerlingen bezochten Vanderlande

Op woensdag 6 december verwelkomde Vanderlande vijftig tweedejaars leerlingen van onze school. In het kader van loopbaanoriëntatie werden onze leerlingen rondgeleid in het innovatiecentrum. Daar werd uitleg gegeven over de systemen die Vanderlande maakt en hoe dat gebeurt. Duidelijk werd dat er een grote verscheidenheid aan werknemers is binnen het bedrijf. Er is plaats voor mensen met diverse interessegebieden en opleidingsniveaus.

Opleidingenmarkt weer druk bezocht

Opleidingenmarkt weer druk bezocht

Op donderdagavond 23 november vond er een grote opleidingenmarkt plaats voor alle derde- en vierdejaars leerlingen en hun ouders/verzorgers. Ruim 80 voorlichters, de decanen en diverse oud-leerlingen hebben onze leerlingen en ouders/verzorgers voorgelicht over de opleidingsmogelijkheden na het Fioretti College. De opleidingenmarkt werd ook dit jaar weer druk bezocht. Goed om van onze oud-leerlingen te horen dat zij veel aan deze avond hebben gehad.

Inspirerende Dag van Respect

Inspirerende Dag van Respect

Tijdens de landelijke Week van Respect organiseerden we als school een Dag van Respect voor alle leerlingen. Geen reguliere lessen, maar in plaats daarvan met de klas, onder leiding van de mentor of een vakdocent in gesprek over onderwerpen die met thema respect te maken hebben. Een goed initiatief, maar is respect niet een alledaags iets? "Absoluut", vindt Joris Arts, anti-pestcoördinator van het Fioretti College. "We besteden als school het gehele jaar door aandacht aan goede omgangsvormen. Veel van de onderwerpen die tijdens de mentorlessen behandeld worden, hebben raakvlakken met respect. Maar door er schoolbreed een dag aan te besteden, kun je het thema veel beter uitdiepen en gaan leerlingen ook verbanden zien. Het zorgt ook voor een positief klassen- en schoolklimaat."