Nieuws

Boeken schooljaar 2018-2019 bestellen

Boeken schooljaar 2018-2019 bestellen

Ga jij komend schooljaar voor het eerst naar het Fioretti College als nieuwe eerstejaars leerling of als zij-instromer? Of start je in een hoger leerjaar? Bestel dan vóór 9 juli 2017 je gratis schoolboeken. Dat doe je door een eigen account aan te maken op www.iddink.nl. Komende zomer bezorgt Iddink dan de schoolboeken bij jou thuis. Het grootste deel wordt door de school betaald, daarom worden ze 'gratis schoolboeken' genoemd. Let op: Leerlingen van het praktijkonderwijs (PrO) krijgen hun boeken op school en hun ouders hoeven niks te doen.

Veelgestelde vragen over notebooks voor leerjaar 1

Veelgestelde vragen over notebooks voor leerjaar 1

Het Fioretti College start komend schooljaar in leerjaar 1 (niveaus basis, kader en mavo) met blended learning. Dat staat voor een mix van leerstijlen, waarbij enerzijds moderne media (ict) ingezet worden en anderzijds de vertrouwde (werk)boeken gebruikt worden. Voor deze vorm van gecombineerd leren is een eigen notebook (laptop) onmisbaar. Er wordt van leerlingen verwacht dat ze daarmee op school en thuis gaan werken. Een notebook kan door ouders en leerlingen zelf worden aangeschaft, maar moet wel aan bepaalde specificaties voldoen. Een andere mogelijkheid is het kopen of huren van een notebook via The Rent Company.

Boeken, kluissleutel, gevonden voorwerpen

Boeken, kluissleutel, gevonden voorwerpen

Het inleveren van de schoolboeken vindt dit jaar plaats op maandag 2 juli. Dat doe je gewoon op school in de aula. Het inleveren van de boeken hebben we helemaal uitbesteed aan de firma Iddink. Van Iddink ontvang je in de laatste week van juni het inleverschema én een inleverformulier waarop staat om welke boeken het gaat. Elke klas heeft z'n eigen inlevermoment. Het is belangrijk dat je je precies aan de inlevertijden houdt. Hieronder vind je het inleverschema en informatie over je kluissleutel en gevonden voorwerpen.

Al 93% geslaagden na eerste tijdvak

Al 93% geslaagden na eerste tijdvak

De vlag mag uit. Maar liefst 93% van onze eindexamenkandidaten is na het eerste tijdvak al geslaagd. Dat zijn 336 van de 360 examenkandidaten basisberoeps, kaderberoeps en mavo. Dit gaat na het tweede tijdvak nog stijgen naar circa 96%. Met deze score komt onze school voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs opnieuw ruim boven de landelijke norm uit. We feliciteren onze leerlingen, hun ouders/verzorgers én onze collega's met dit geweldige resultaat.

Slotmanifestatie PrO in Den Bosch op 19 juni

Slotmanifestatie PrO in Den Bosch op 19 juni

Voor de vijfde- en zesdejaars PrO-leerlingen wordt er een feestelijke slotmanifestatie georganiseerd op dinsdag 19 juni. De leerlingen die dit jaar een cursus hebben gevolgd, krijgen tijdens deze feestelijke uitreiking hun certificaten en diploma’s. De Maak Er Werk Van cursussen zijn een samenwerking van vier praktijkscholen om leerlingen de kans te geven zich (branche)erkend te certificeren of diplomeren. In totaal hebben 49 Fioretti-leerlingen een cursus gevolgd.

Certificaatuitreikingen PrO op 21 en 26 juni

Certificaatuitreikingen PrO op 21 en 26 juni

Op donderdag 21 juni vindt de certificaatuitreiking plaats, waarvoor alle vijfdejaars PrO-leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn uitgenodigd. Sommigen krijgen hun kwalificatiedocument praktijkonderwijs en anderen krijgen een voorlopig document. Ook worden de Entree-diploma’s uitgereikt en krijgen de leerlingen hun ‘BORIS-praktijkverklaring’.

Informatie sportdag leerjaar 3 vmbo-mavo

Informatie sportdag leerjaar 3 vmbo-mavo

Op donderdag 28 juni vindt de jaarlijkse sportdag voor de derdejaars leerlingen basis, kader en mavo plaats. De dag begint om 8.30 uur en eindigt om ongeveer 15.00 uur. De locaties zijn in Veghel en Sint-Oedenrode. De sportdag geldt als een normale lesdag. Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding worden de leerlingen door hun LO-docent geïnformeerd over het programma en het verloop van de dag. Alle informatie over groepsindeling en starttijden is tijdig zichtbaar in de aula.

Actie voor Stg. Marijn en Buurttuin Bitswijk

Actie voor Stg. Marijn en Buurttuin Bitswijk

Elk jaar zeten de brugklasleerlingen van de afdeling vmbo en de onderbouwleerlingen van de afdeling PrO zich in voor goede doelen. Onze vmbo-leerlingen gaan geld inzamelen voor Stichting Marijn en onze PrO-leerlingen doen hetzelfde voor Buurttuin Bitswijk. De leerlingen hebben hun sponsorloop op dinsdag 26 juni. Voor de vmbo-leerlingen is dat in de vorm van een triatlon en voor de PrO-leerlingen in de vorm van een stevige wandeltocht door Veghels Buiten. We hopen dat velen uit Veghel en de omliggende gemeenten onze leerlingen willen steunen!