Roosterwijzigingen

PrO

Bij ziekte of afwezigheid van een leraar worden de lessen overgenomen door een andere leraar. Soms is dat niet mogelijk en wordt het rooster aangepast. Wijzigingen zijn meestal in Magister terug te vinden. Soms is de termijn daarvoor te kort. In dat geval worden leerlingen en ouders zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Mavo-vmbo

Het kan voorkomen dat een les uitvalt. Vaak wordt het rooster dan aangepast en worden er lessen verschoven of er komt een invaller die de les overneemt.

Actuele rooster

Het is belangrijk dat leerlingen elke dag in hun Magister-app kijken of er roosterwijzigingen zijn. Het actuele rooster is ook te zien in Magister op de vaste pc of op de laptop.