Roosterwijzigingen

PrO

Bij ziekte of afwezigheid van een docent worden de lessen overgenomen door een andere docent. Soms is dat niet mogelijk en wordt het rooster aangepast. Wijzigingen zijn in Magister terug te vinden.

Mavo-vmbo

Het kan voorkomen dat een les uitvalt. Vaak wordt het rooster dan aangepast en worden er lessen verschoven of er komt een invaller die de les overneemt. Het is goed om iedere dag eerst naar de roosterwijzigingen te kijken.

Actuele roosterwijzigingen

Op de homepage van de schoolwebsite, in Magister (ook via de App) en op de monitoren in het schoolgebouw zijn de roosterwijzigingen terug te vinden.