OMO

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)

Ons Middelbaar Onderwijs is opgericht in 1916. Het is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs, variërend van gymnasium tot praktijkonderwijs. De scholen liggen voornamelijk in Noord-Brabant. Wij bieden goed onderwijs, geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Wij geven onze leerlingen een passende startpositie voor het vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs hebben ieder een eigen identiteit. Door kennis tussen de scholen te delen, versterken we de professionaliteit van docenten. Onze scholen werken samen, maar behouden ook hun kleinschaligheid. En daar profiteren onze leerlingen van.

Het Fioretti College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De school heeft een Raad van Advies. Hierin zitten personen die bij de school betrokken zijn. De Raad van Advies denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de algemeen directeur.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. De Raad van Bestuur is bereikbaar via telefoonnummer 013-5955500 en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg. Het postadres is Postbus 574, 5000 AN Tilburg. Het e-mailadres is omo@omo.nl.

Lidmaatschap OMO

De vereniging heeft een ledenraad. Daarin zitten ouders van leerlingen en twee afgevaardigden leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De leden wonen een keer per jaar de ledenraadvergadering bij. Daar worden o.a. de leden van de Raad van Toezicht gekozen. Ook praten ze mee over het beleid van de vereniging. Wilt u ook lid worden? worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over het beleid van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs voor de komende jaren? Lees dan het strategische beleidsplan Koers 2016. Interessant is ook het jaarverslag van OMO.