Hybride gastleraren gezocht

Op het Fioretti College gaan theorie en praktijk hand in hand. Onze praktijklokalen zijn ingericht als een kopie van de werkelijkheid. Theorie wordt gegeven in klassikale situaties en op leerpleinen. De leerlingen krijgen intensieve begeleiding, er is veel aandacht voor loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) en er wordt een portfolio opgebouwd. Hiermee zorgen we voor een optimale voorbereiding op mbo, havo en/of beroep.

Profielen in de bovenbouw
In het derde leerjaar kiezen de leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen voor één van de volgende profielen:

 • Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
 • Produceren, Installeren & Energie (PIE)
 • Mobiliteit & Transport (M&T)
 • Economie & Ondernemen (E&O)
 • Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)
 • Zorg & Welzijn (Z&W)

Mavo-leerlingen oriënteren zich via één van de onderstaande profielen op hun vervolgstudie en het beroepenveld:

 • Dienstverlening & Producten (D&P)
 • Technologie & Toepassing (T&T)

21e eeuwse vaardigheden
Het belangrijk dat de aangeboden lesstof, vaardigheden en technieken aansluiten bij de huidige maatschappij en het werkveld (arbeidspraktijk), waarin onze leerlingen uiteindelijk terecht komen. Er is al sinds jaar en dag een spanningsveld tussen wat er op school gedoceerd wordt en wat de maatschappij en het werkveld vraagt. Op het Fioretti College focussen we ons daarom op 21e eeuwse vaardigheden, zoals kritisch en creatief denken, communiceren en samenwerken, ICT-vaardigheden en probleemoplossend vermogen, mediawijsheid en sociaal-culturele vaardigheden. Onze leraren worden geschoold op deze gebieden, zodat onze leerlingen de 21e eeuwe vaardigheden zo goed mogelijk kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Visie, kennis en ervaring binnenhalen
Toch zal er altijd een spanningsveld zijn. Want weten we op school precies waar de maatschappij en het werkveld van morgen behoefte aan heeft? Het antwoord is: nee, niet altijd. Daarom is het van wezenlijk belang om visie, kennis en ervaring vanuit de maatschappij en het werkveld onze school binnen te halen. Gedurende het schooljaar worden binnen alle profielen door professionals uit het werkveld workshops verzorgd. Ook draaien we al jaren met succes het project Schoolclass to Businessclass (Sc2Bc), waarbij ondernemers uit Meierijstad onze leerlingen laten ervaren wat er allemaal komt kijken bij het starten van een eigen onderneming. Daarnaast lopen onze bovenbouwleerlingen maatschappelijke en beroepsstages.

Hybride gastleraren gezocht
We willen graag de relatie en samenwerking met de buitenwereld versterken door te gaan werken met hybride gastleraren. Dat zijn professionals en experts uit het werkveld, die het - net als wij - belangrijk vinden om onze leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen die nu en in de toekomst relevant zijn. Vakmensen en ondernemers die enthousiast zijn om praktisch met onze leerlingen aan de slag te gaan, omdat ze passie hebben voor hun vak of specialisme, graag hun visie, kennis en vaardigheden over willen brengen en het belangrijk vinden om te investeren in onze jongeren, omdat zij de werknemers van de toekomst zijn.

Jouw inzet
Wil je daaraan meewerken dan bepaal je in goed overleg met ons zelf jouw tijdsinvestering en inzet. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een eenmalige gastles van een lesuur of meerdere lesuren, waarin je onze leerlingen bepaalde technieken en vaardigheden aanleert;
 • Een cyclus van verschillende workshops, op momenten die voor jou en onze leerlingen het beste uitkomen;
 • Een lessenreeks gedurende een afgesproken periode, waarbij je op een vast moment in de week jouw gastles verzorgd.

Onze tegenprestatie
De tegenprestatie die we kunnen bieden is momenteel nog niet conform de inzet die we van je vragen. We hebben een beperkt budget om jouw inspanningen te belonen. Uiteraard gaan we hierover samen in gesprek. We hopen dat dit geen belemmering is om jouw visie, kennis en vaardigheden met onze leerlingen te delen en dat je samen met ons het belang inziet van de samenwerking met het werkveld.

Vacatures
Op dit moment zoeken we hybride gastleraren en experts voor de hierna genoemde profielen. Als je op een link klikt, krijg je een uitgebreide functiebeschrijving in beeld en geven we jou inspiratie m.b.t. jouw mogelijke inzet:

Samenwerking
Het initiatief om op middelbare scholen met hybride gastleraren, experts en projectbegeleiders te gaan werken, wordt begeleid en ondersteund door Brainport Eindhoven en Platform Ondernemers Meierijstad (POM).

Belangstelling en/of meer informatie
Mocht je belangstelling hebben om als hybride gastleraar aan de slag te gaan en wil je graag meer informatie ontvangen of een vrijblijvend gesprek aangaan? Neem dan contact op met Edwin Vijn. Het e-mailadres is edwin.vijn@voveghel.nl en het telefoonnummer is 06-22395934.