Leerplicht

Kinderen die in Nederland wonen zijn leerplichtig. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Daarna geldt de kwalificatieplicht. De kwalificatie-plicht geldt voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn en nog geen startkwalificatie (een diploma havo-, vwo- of mbo 2, 3 of 4-opleiding) hebben behaald. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen en ingeschreven staan op school. Leerlingen van het praktijkonderwijs zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Zij mogen school verlaten als er een goed vervolgtraject (school of werk) is.

Van spijbelende leerlingen doet het Fioretti College een melding bij de leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Hij of zij houdt toezicht op het verzuim. Wanneer u een afspraak wilt maken, kan dat via het zorgteam. Per mail of per brief contact opnemen kan ook. Het emailadres is info@rblno.nl en het correspondentieadres is Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost, Postbus 5, 5340 BA te Oss.