Aanbod

Het Fioretti College kent de volgende afdelingen:

  • De afdeling PrO (praktijkonderwijs);
  • De afdeling mavo-vmbo.

Afdeling Praktijkonderwijs (PrO)

De afdeling PrO is de plaats waar leerlingen leren door doen. We bieden in de onderbouw veel praktijkvakken aan: Koken, Bouwtechniek, Metaaltechniek, Techniek, Mode & Vormgeving, Facilitair, Groen en Verkoop. Daarnaast wordt Nederlands, Wiskunde, Engels, Cultuur & Maatschappij en ICT aangeboden. Dat gebeurt op een aangepast niveau. Het Praktijkonderwijs is geschikt voor leerlingen die de lesstof van het vmbo te moeilijk vinden. In de bovenbouw bestaat het praktijkdeel vooral uit stages. Door deze stages worden leerlingen voorbereid op hun toekomstige beroep. Leerlingen waarvoor dat mogelijk is, krijgen in het vijfde leerjaar een voorbereiding op het Entree onderwijs (roc) aangeboden.

Afdeling mavo-vmbo

De afdeling mavo-vmbo kent de volgende leerwegen:

  • VMBO (beroepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg)
  • De mavo (theoretische leerweg).

VMBO (Basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg)

  • Basisberoepsgerichte leerweg:voor leerlingen die niet zozeer theoretisch, maar meer praktisch zijn ingesteld. Het examenprogramma is minder uitgebreid en meer praktisch dan dat van de andere leerwegen. Het diploma geeft recht op instroom in niveau 2 van het mbo.
  • Kaderberoepsgerichte leerweg:voor leerlingen die theoretische kennis het liefst opdoen door praktisch bezig te zijn. Het examenprogramma is uitgebreider en moeilijker dan het programma basisberoeps en makkelijker dan de mavo. Het diploma geeft recht op instroom in niveau 3 / 4 van het mbo. 

Klik hier voor informatie over de profielen

Mavo

Leerlingen die echt theoretisch bezig willen zijn en examen in 7 vakken (inclusief wiskunde) willen en kunnen doen, vinden hier hun uitdaging. Voor de vierdejaars leerlingen bieden we de Gemengde Leerweg (GL) aan met praktijkvak D&P en de Theoretische Leerweg (TL) met het keuzevak T&T of D&P.

Het diploma geeft recht op doorstroom naar niveau 3 of 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of de havo. Binnen dat vak krijgen leerlingen ICT-gestuurde opdrachten en projecten waarin alle profielen (Techniek, Economie en Zorg & Welzijn) aan bod komen. Leerlingen met Nask in het pakket kunnen in plaats van Dienstverlening & Producten ook kiezen voor het vak Technologie & Toepassing (T&T).

Combinatieklassen

Voor leerlingen waarvan het nog niet helemaal duidelijk is of zij een bepaald niveau aankunnen, zijn er de combinatie-klassen. In alle combinatieklassen wordt les gegeven op het eerstgenoemde niveau. In de loop van het eerste jaar bepaalt de school samen met de leerling en zijn of haar ouders welke vervolgroute de meest geschikte is. 

Dit zijn de combinatieklassen die het Fioretti College aanbiedt:

  • Combiklas mavo-kader: voor leerlingen die in de nabije toekomst mavo aankunnen, maar wellicht nog wat extra ondersteuning nodig hebben. Er wordt nadrukkelijker maatwerk geleverd en toegewerkt naar het meest passende niveau: mavo of soms kaderberoeps.
  • Havo-Mavo brugklas: voor leerlingen waarvan nog niet duidelijk is of havo of mavo het juiste schooltype is. Zij krijgen op havo-niveau les op het Zwijsen College. In de loop van het jaar wordt bepaald welke vervolgroute de meest geschikt is: havo (op het Zwijsen College) of mavo (op het Fioretti College).Op het Fioretti College zijn dat de combinatieklassen basisberoeps-praktijkonderwijs en mavo-kaderberoeps. Op het Zwijsen College is dat de combinatieklas havo-mavo. In alle combinatieklassen wordt les gegeven op het eerstgenoemde niveau.
  • Combiklas basisberoepsgerichte leerweg-praktijkonderwijs: voor leerlingen waarbij doorgroei naar vmbo mogelijk is, maar start bij praktijkonderwijs wenselijk is in verband met de extra begeleiding en ondersteuning. Ze krijgen les op vmbo-basisniveau en praktijklessen bij praktijkonderwijs. Langzaam wordt er toegewerkt naar het best passende niveau (vmbo-basisberoepsgerichte leerweg of praktijkonderwijs)

Koersklassen

Voor leerlingen die een complexe ondersteuningsvraag hebben en die nog niet meteen de stap naar de reguliere klas kunnen maken, is er de mogelijkheid om te starten in een koersklas. Plaatsing in een koersklas gebeurt altijd na uitgebreid overleg en nadat een verwijzingscommissie hier toestemming voor heeft gegeven.