Uitschrijving

De leerling wordt uitgeschreven als:

  • hij/zij geslaagd is;
  • hij/zij schriftelijk afgemeld is door de ouders en er een inschrijfbewijs van de nieuwe school is;
  • hij/zij wordt verwijderd door de directeur van de school (volgens het Schoolreglement en het Algemeen Reglement voor de Dagscholen van OMO).