Financiële ondersteuning

Mocht het zo zijn dat uw inkomen niet toereikend is om bepaalde kosten te betalen dan is er in de gemeente Meierijstad een samenwerkingsverband tussen de gemeente, de scholen en enkele stichtingen. Het samenwerkingsverband biedt meerdere regelingen, waarvan uw kind misschien gebruik zou kunnen maken. Op de website van de gemeente Meierijstad kunt u gemakkelijk zien óf uw kind en vooral ook waarvóór uw kind in aanmerking kan komen gezien uw inkomen. Mogelijkheden tot ondersteuning zijn er onder andere via:

Om gebruik te kunnen maken van één of meerdere regelingen voor uw kind is het vaak nodig dat er een inkomenstoets moet worden gedaan door speciaal daartoe opgeleide medewerkers van de Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf. Dat gebeurt in principe bij u thuis.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande zaken, dan kunt u deze altijd stellen bij Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf, bij de gemeente Meierijstad of via school.