Financiële ondersteuning

Gedurende de schoolperiode zal de school kosten voor uw kind maken waarvoor wij geen vergoeding van de overheid krijgen. Wij belasten deze kosten door naar u als vrijwillige ouderbijdrage.

Mocht het zo zijn dat uw inkomen niet toereikend is om de kosten voor uw kind te betalen dan zijn er in de gemeente Meierijstad mogelijkheden waar uw kind misschien gebruik van zou kunnen maken. Op de website van de gemeente Meierijstad kunt u gemakkelijk zien óf uw kind en vooral ook waarvóór uw kind in aanmerking kan komen gezien uw inkomen. Mogelijkheden tot ondersteuning zijn er onder andere via:

Mocht u nog vragen hebben over de Regeling Maatschappelijke Participatie of het Jeugdfonds Sport & Cultuur dan kunt u deze stellen bij de gemeente Meierijstad. Er is een loket in het gemeentehuis in Veghel, dagelijks geopend tussen 9.00 en 11.00 uur, voor alle vragen rondom de voorzieningen. Mailen kan naar voorzieningen@meierijstad.nl.

Als school vinden wij het belangrijk dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan de activiteiten die wij organiseren, zonder dat kosten hierin een belemmering vormen. Hiervoor hebben we op onze scholen een solidariteitsfonds in het leven geroepen. Indien de regelingen van de gemeente Meierijstad geen oplossing bieden, nodigen wij u uit om per e-mail contact op te nemen met het directiesecretariaat van het Fioretti College om te zien of u een beroep kunt doen op het solidariteitsfonds van de school.