Kwaliteitskaart

Kwaliteitskaart

Ouders met leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen nagaan hoe de school van hun kind(eren) presteert. Op de website van de onderwijsinspectie kunt u scholen met elkaar vergelijken.

In het overzicht meerjarenopbrengsten van de onderwijsinspectie kunt u de resultaten zien van de laatste drie schooljaren. In het overzicht ziet u het rendement van de onderbouw, het percentage leerlingen dat van leerjaar 3 naar het diploma gaat zonder zittenblijven, het gemiddelde cijfer van het centraal examen (relatief en absoluut) en de verschillen met de schoolexamens. Ook vindt u er het oordeel van de schoolinspectie. En dat alles voor basis, kader en mavo.

Mocht u vragen hebben over de cijfers van de opbrengstenoverzichten dan kunt u die stellen via het contactformulier.

Resultaten afdeling PrO

Hieronder staan de resultaten van de afdeling praktijkonderwijs in het schooljaar 2016-2017:

  • Er waren 44 leerlingen schoolverlater;

Het vervolgtraject van de 44 schoolverlaters is als volgt:

  • 16 leerlingen gaan werken;
  • 13 leerlingen starten met een Entreeopleiding op ROC de Leijgraaf;
  • 5 leerlingen starten met een BOL entree-opleiding op een ander ROC;
  • 7 leerlingen gaan een BBL-studie doen en werken bij een erkend leerbedrijf
  • 3 leerlingen krijgen nog een passend traject aangeboden;

Resultaten afdeling mavo-vmbo

Hieronder staan de resultaten van de afdeling mavo-vmbo in het schooljaar 2016-2017:

 Leerweg  Kandidaten   Geslaagd   Percentage   Afgewezen 
 Basisberoeps 94  92  97,9 % 
 Kaderberoeps  131  130  99,2 % 
 Mavo * 183  173  94,5 %  10 
 Totaal 408  395  96,8 %  13 


* Van de 183 mavo-leerlingen zijn er 160 geslaagd met 7 vakken en allemaal met wiskunde in hun pakket.