Kwaliteitskaart

Kwaliteitskaart

Ouders met leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen nagaan hoe de school van hun kind(eren) presteert. Op de website van de onderwijsinspectie kunt u scholen met elkaar vergelijken.

In het overzicht meerjarenopbrengsten van de onderwijsinspectie kunt u de resultaten zien van de laatste drie schooljaren. In het overzicht ziet u het rendement van de onderbouw, het percentage leerlingen dat van leerjaar 3 naar het diploma gaat zonder zittenblijven, het gemiddelde cijfer van het centraal examen (relatief en absoluut) en de verschillen met de schoolexamens. Ook vindt u er het oordeel van de schoolinspectie. En dat alles voor basis, kader en mavo.

Via de website www.scholenopdekaart.nl kunt u het Fioretti College vergelijken met andere scholen in de regio. Klik hier om direct naar de pagina over het Fioretti College te gaan.

Mocht u vragen hebben over de cijfers van de opbrengstenoverzichten dan kunt u die stellen via het contactformulier.

Resultaten afdeling PrO

Hieronder staan de resultaten van de afdeling praktijkonderwijs in het schooljaar 2017-2018:

  • Er waren 41 leerlingen schoolverlater;

Het vervolgtraject van de 41 schoolverlaters is als volgt:

  • 17 leerlingen gaan werken;
  • 14 leerlingen starten met een niveau 2 opleiding. Deze schoolverlaters hebben op het Fioretti College hun Entree-bewijs gehaald;
  • 6 leerlingen gaan extern een Entree-opleiding volgen;
  • 2 leerlingen krijgen nog een passend traject aangeboden;
  • 2 leerlingen zijn inmiddels verhuisd.

Resultaten afdeling mavo-vmbo

Hieronder staan de resultaten van de afdeling mavo-vmbo in het schooljaar 2017-2018:

 Leerweg  Kandidaten   Geslaagd   Percentage   Afgewezen 
 Basisberoeps 68  68  100,0 % 
 Kaderberoeps  126  126  100,0 % 
 Mavo * 166  157  94,6 % 
 Totaal 408  395  98,2 % 


* Van de 166 mavo-leerlingen zijn er 133 geslaagd met 7 vakken en allemaal met wiskunde in hun pakket.