Kwaliteitskaart

Kwaliteitskaart

Ouders met leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen nagaan hoe de school van hun kind(eren) presteert. Op de website van de onderwijsinspectie kunt u scholen met elkaar vergelijken.

In het overzicht meerjarenopbrengsten van de onderwijsinspectie kunt u de resultaten zien van de laatste drie schooljaren. In het overzicht ziet u het rendement van de onderbouw, het percentage leerlingen dat van leerjaar 3 naar het diploma gaat zonder zittenblijven, het gemiddelde cijfer van het centraal examen (relatief en absoluut) en de verschillen met de schoolexamens. Ook vindt u er het oordeel van de schoolinspectie. En dat alles voor basis, kader en mavo.

Mocht u vragen hebben over de cijfers van de opbrengstenoverzichten dan kunt u die stellen via het contactformulier.

Resultaten afdeling PrO

Hieronder staan de resultaten van de afdeling praktijkonderwijs in het schooljaar 2015-2016:

  • Er waren 58 leerlingen schoolverlater;

Het vervolgtraject van de 58 schoolverlaters is als volgt:

  • 21 leerlingen gaan werken;
  • 29 leerlingen starten met een BOL-entreeopleiding en 4 leerlingen met een BBL-entreeopleiding, die we organiseren in samenwerking met ROC de Leijgraaf. Deze leerlingen worden nog begeleid door stagebegeleiders van het Fioretti College;
  • 2 leerlingen starten in een passend vervolgtraject;
  • 2 leerlingen verhuizen naar het buitenland.

Resultaten afdeling mavo-vmbo

Hieronder staan de resultaten van de afdeling mavo-vmbo in het schooljaar 2015-2016:

LeerwegKandidatenGeslaagdPercentageAfgewezen
Basisberoeps 66 66 100,0 0
Kaderberoeps  117 115 98,3 2
Mavo * 168 158 94,0 10
Totaal35133996,612


* Van de 168 mavo-leerlingen zijn er 145 geslaagd met 7 vakken en allemaal met wiskunde in hun pakket.