Schoolvakanties

Hieronder staan de schoolvakanties vermeld voor het schooljaar 2020-2021:

 Zomervakantie 2020  13 juli t/m 21 augustus
 Herfstvakantie  19 t/m 23 oktober
 Studiedag  08 oktober
 Studiedag  10 november
 Kerstvakantie  21 december t/m 01 januari
 Vrije dag  01 februari
 Voorjaarsvakantie  15 t/m 19 februari
 Goede Vrijdag  02 april
 Tweede Paasdag  05 april
 Koningsdag  27 april
 Meivakantie  03 t/m 14 mei
 Tweede Pinksterdag  24 mei
 Studiedag  20 juli
 Studiedag  21 juli
 Personeelsdag  22 juli
 Zomervakantie 2021  26 juli t/m 03 september

Studiedagen Tijdens de studiedagen zijn alle leerlingen vrij, behalve de PrO-leerlingen van leerjaar 4, 5 en 6 die stage lopen. Die stages gaan gewoon door.