NKO

Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (NKO)

De NKO en Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) zijn sinds januari 2011 partners. Het algemene doel van het partnerschap is het versterken van de dialoog tussen ouders en school. Uit onderzoek is bekend dat de slaag- en groeikansen van kinderen toenemen als school en ‘thuis’ elkaar goed weten te vinden. Met het stimuleren van ouderbetrokkenheid wordt de ontwikkeling van leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs positief beïnvloed.

Over de NKO

De NKO is de landelijke vereniging voor ouders met kinderen in het katholiek basis- en voortgezet onderwijs. Zij stelt zich ten doel om de positie van ouders als gelijkwaardige partners binnen de school te versterken door het verstrekken van informatie, ondersteuning, scholing en advies op het gebied van onderwijs en opvoeding. De NKO-dienstverlening staat open voor ouders in de ouderraad, oudervereniging of medezeggenschapsraad. Denk aan hulp bij het opstellen van ouderenquêtes, vragen rond medezeggenschap, invulling van ouderavonden). De MR van onze school krijgt elke maand een digitale Nieuwsbrief VO en vijf keer per jaar het NKO-magazine Ouders en School.

Vraagbaak voor ouders

Ook individuele ouders van de school kunnen met al hun vragen over onderwijs en ouderbetrokkenheid bij de NKO terecht. De NKO heeft hiervoor een gratis telefoonnummer ter beschikking: 0800-5010. Mailen kan ook via het formulier op de website https://www.nko-50tien.nl/. Ouders kunnen zich via de NKO-website gratis aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Ouders Actueel.