Ouders/verzorgers en gedragsregels

U bent ouder of verzorger van een of meer van onze leerlingen. We verwachten dat iedereen bijdraagt aan een prettige schoolsfeer. Welke gedragsregels hanteert het Fioretti College? En wat mag u van ons verwachten?

Pesten

Wordt uw (of andermans) kind gepest? Kijk dan hier wat u moet doen en welke middelen het Fioretti inzet om pesten te voorkomen en te stoppen.

  • Klik hier om het 'Pestprotocol' te downloaden.

Sociale veiligheidsprotocol

Agressie en geweld tegen medewerkers is onacceptabel. Ieder incident wordt gemeld en geregistreerd. Wilt u weten welke afspraken de school heeft op dit gebied?

  • Klik hier om het 'sociale veiligheidsprotocol' te downloaden.

Vertrouwenspersonen

Is uw kind slachtoffer van seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie? Neem contact op met één van onze vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen van het Fioretti College zijn mevrouw M. van Driel (onderbouw vmbo), mevrouw D. Migchels (bovenbouw vmbo) en mevrouw H. van Eerd (PrO).

Ernstige klachten die kunnen ook voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur zal adviseren, informeren en indien nodig begeleiden bij het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar via 0900-1113111 (lokaal tarief).


Klachtenregeling

Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen (of het nalaten daarvan) van medewerkers, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht op basis van de klachtenregeling wordt in behandeling genomen nadat de voorfase op schoolniveau is doorlopen. Schriftelijke klachten moeten worden ingediend bij mevrouw B.Baelemans, algemeen directeur van VO-Veghel. Dat kan via het e-mailadres info@fioretticollege.nl.

  • Klik hier om de 'Klachtenregeling OMO' te downloaden.

Voor de behandeling van bezwaar en beroep tegen besluiten met betrekking tot toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen en examenzaken volgt onze school het reglement van OMO.

  • Klik hier om het 'Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken' OMO te downloaden.

Contact

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Behoefte aan meer informatie of een persoonlijk gesprek? Gebruik dan het contactformulier. Uw e-mail wordt vertrouwelijk behandeld.