Schoolleiding

Onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van Voortgezet Onderwijs Veghel (Fioretti College en Zwijsen College), drs. ing. B.A. (Barbara) Baelemans, is de schoolleiding van het Fioretti College belast met de dagelijkse leiding van de school. De schoolleiding bestaat uit:

Directie

 • Dhr. J.M.M. (Jan) van Grunsven - locatiedirecteur
 • Mevr. I. (Ingrid) Vogels - directielid VMBO

Teamleiders

 • Dhr. N. (Nikky) van Eijk - teamleider basisberoeps 1/2
 • Dhr. J. (Joris) Arts - teamleider kaderberoeps 1/2
 • Dhr. D.A.T.M. (Danny) Hanegraaf - teamleider mavo 1/2
 • Mevr. M.C.G.P. (Moniek) van Veghel - teamleider mavo 3/4
 • Mevr. T.V. (Tania) Magdalena - teamleider techniek
 • Mevr. M.N.J (Manon) Geijsels - teamleider economie/ zorg & welzijn
 • Mevr. D. (Danielle) van Heerebeek - teamleider PrO
 • Dhr. K. (Koen) Vijnmans - teamleider PrO
 • Mevr. A.L.M. (Tonnie) Braam - teamleider TOF

Overig

 • Mevr. Mr. M.J.H.M. (Mireille) van Vught ccmm - directeur bedrijfsvoering