Vrijwillige ouderbijdrage

De school stelt elk leerjaar gratis lesmateriaal, verbruiksmateriaal en diensten ter beschikking. Daarnaast zijn er lesmaterialen en diensten waarvoor een vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd. De mails met facturen voor deze ouderbijdragen worden verstuurd met als afzender finfact@postnl.omo.nl.

Gratis lesmateriaal, verbruiksmateriaal en diensten

Lesmateriaal, verbruiksmateriaal en diensten die door de school kosteloos aan ouders worden verstrekt:

Lesmateriaal

Leerboeken, werkboeken, project en tabellenboeken, examen-trainingen, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s/dvd’s en de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat leerjaar nodig heeft.

Verbruiksmateriaal

Proefwerkpapier, verf, hout, tekenpapier, eenvoudige gereedschappen. Verbruiksmateriaal is kosteloos voor zover het om een standaard hoeveelheid gaat.

Diensten

Activiteiten en diensten die het collectieve belang van de school dienen en/of als algemene voorziening gelden: zorgstructuur, computers, leerlingenraad, diploma-uitreiking, vieringen, introductie, sportdag.

Vrijwillige ouderbijdrage

Lesmateriaal en diensten die door de school aan ouders worden verstrekt en waarvoor een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,- wordt gevraagd. De oudergeleding van de MR heeft vooraf ingestemd met de hoogte en bestemmingen van de aan de ouders voorgestelde schoolkosten.

Lesmateriaal

Materiaal dat ouders op verzoek van school aanschaffen, door school omschreven als essentieel vanuit onderwijskundig perspectief en noodzakelijk voor het volgen van onderwijs. Het betreft materiaal dat persoonsgebonden is, door meer gezins-leden kan worden gebruikt en/of jaren meegaat: agenda, atlas, woordenboek, multomappen, gereedschap, rekenmachine, sportkleding, materiaal voor studie- en beroepskeuze.

Diensten

Educatieve excursies, culturele activiteiten en andere diensten, door school omschreven als essentieel vanuit onderwijskundig perspectief, maar waarvoor de school geen bekostiging krijgt. Voor deze activiteiten geldt dat in alle gevallen de school een vervangend programma tijdens de normale lestijd als alternatief moet bieden in het geval de ouder beslist hiervoor niet te betalen. Diensten die niet essentieel zijn vanuit onderwijskundig perspectief, zoals een schoolkamp, een wintersportreis of bepaalde festiviteiten, worden gefactureerd als geleverde dienst vanuit het principe ‘de gebruiker betaalt’.