Nieuws

Je ontwerp bekijken met een VR-bril

Je ontwerp bekijken met een VR-bril

Onlangs bezochten Fioretti-leerlingen van het profiel Bouwen Wonen en Interieur (BWI) de afdeling Techniek & Samenleving op ROC de Leijgraaf. Onze vierdejaars leerlingen hebben tijdens het keuzevak Bouwstijlen & Bouwmethoden een eigen huis moeten ontwerpen in het 3D tekenprogramma SketchUp. Om het geheel nog realistischer te doen lijken, hebben ze hun eigen ontwerp bekeken met behulp van een VR-bril. Dat was echt een gave ervaring.

Rechter vertelt op school over rechtspraak

Rechter vertelt op school over rechtspraak

Tijdens de Week van de Rechtspraak hebben onze vierdejaars mavo-leerlingen kennisgemaakt met de wereld van de rechtspraak. Op maandag 24 en dinsdag 25 september vertelde een rechter in de klassen over haar beroep. Aan de hand van een waargebeurd verhaal werd een strafrechtelijke casus besproken en werden het recht en de rechtspraak uitgelegd. Er was ook een mediatonfunctionaris aanwezig, die bij casussen bemiddelt tussen de verschillende partijen. De leerlingen werden actief betrokken bij de gastles en stelden goede vragen aan de rechter en de mediatonfunctionaris.

Opleidingenmarkt klas 3-4 op di. 30 oktober

Opleidingenmarkt klas 3-4 op di. 30 oktober

Op dinsdagavond 30 oktober zijn alle derde- en vierdejaars leerlingen en hun ouders/verzorgers uitgenodigd om de opleidingenmarkt te bezoeken. Ruim 80 voorlichters (soms met oud-leerlingen) zullen deze avond onze school bezoeken. Zij gaan onze leerlingen en ouders/verzorgers voorlichten over de opleiding(en) die zij aanbieden. Het is zeer zinvol om deze avond te bezoeken. Ook oud-leerlingen geven aan dat ze veel aan deze avond hebben gehad. Uiteraard zijn de decanen ook aanwezig om vragen te beantwoorden.

Werkstukken klas 1 in Jeroen Bosch Art Center

Werkstukken klas 1 in Jeroen Bosch Art Center

Elk jaar organiseert het Fioretti College een excursie onder de noemer Jeroen Bosch Dag. De basis-, kader- en mavo-brugklassers duiken in de mysterieuze, duistere en symbolische wereld van de schilder Jeroen Bosch. De excursie wordt op school voorbereid tijdens de lessen Mens & Maatschappij en Beeldende Vorming.

Plastic flesjes voortaan in oranje bakken

Plastic flesjes voortaan in oranje bakken

We werken op onze school graag mee aan het verminderen van zwerfafval in de gemeente Meierijstad. Daarom zetten we de komende tijd onze schouders onder de opruimactie 'Flesjes in de bak - Zo doen we dat'. Deze proef wordt georganiseerd door NederlandSchoon in samenwerking met de gemeenten Meierijstad, Heerenveen, Zaandam en Rotterdam-Noord. In de aula’s en op het buitenterrein bij vmbo en PrO staan voortaan oranje inzamelbakken. We gaan onze leerlingen stimuleren om hun lege plastic flesjes in deze bakken te werpen.

Jubilarissen in de bloemetjes gezet

Jubilarissen in de bloemetjes gezet

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar hebben we een aantal collega's in de bloemetjes gezet. De aanleiding is hun 12½-, 25- of 40-jarig jubileum op het Fioretti College of in het onderwijs. Leuk om te zien dat een aantal van hen deze mijlpaal niet opgemerkt had. Voor hen was de verrassing nog groter. Van harte gefeliciteerd!

Veelgestelde vragen over notebooks voor leerjaar 1

Veelgestelde vragen over notebooks voor leerjaar 1

Het Fioretti College start komend schooljaar in leerjaar 1 (niveaus basis, kader en mavo) met blended learning. Dat staat voor een mix van leerstijlen, waarbij enerzijds moderne media (ict) ingezet worden en anderzijds de vertrouwde (werk)boeken gebruikt worden. Voor deze vorm van gecombineerd leren is een eigen notebook (laptop) onmisbaar. Er wordt van leerlingen verwacht dat ze daarmee op school en thuis gaan werken. Een notebook kan door ouders en leerlingen zelf worden aangeschaft, maar moet wel aan bepaalde specificaties voldoen. Een andere mogelijkheid is het kopen of huren van een notebook via The Rent Company.

Introductieweek geslaagd

Introductieweek geslaagd

De eerste week van het nieuwe schooljaar is traditiegetrouw een introductieweek. In de onderbouw waren er wat meer introductiedagen dan in de bovenbouw. Elke klas heeft al één of meerdere lesdagen achter de rug. De vmbo-brugklassers sloten de week af met een spannend trefbaltoernooi. 's Morgens werd dat gewonnen door klas k1c en 's middags met de hakken over de sloot door klas m1a. Komende week gaan alle lessen van start volgens rooster. We wensen onze leerlingen veel succes en plezier!

Boeken schooljaar 2018-2019 bestellen

Boeken schooljaar 2018-2019 bestellen

Ga jij komend schooljaar voor het eerst naar het Fioretti College als nieuwe eerstejaars leerling of als zij-instromer? Of start je in een hoger leerjaar? Bestel dan vóór 9 juli 2018 je gratis schoolboeken. Dat doe je door een eigen account aan te maken op www.iddink.nl. Komende zomer bezorgt Iddink dan de schoolboeken bij jou thuis. Het grootste deel wordt door de school betaald, daarom worden ze 'gratis schoolboeken' genoemd. Let op: Leerlingen van het praktijkonderwijs (PrO) krijgen hun boeken op school en hun ouders hoeven niks te doen.

A trip to Oxford

A trip to Oxford

Zowel op maandag 3 september als op woensdag 5 september gaat een groep vierdejaars leerlingen naar Oxford, de bekendste universiteitsstad van Engeland. Tijdens de vierdaagse trip kunnen zij verschillende bezienswaardigheden bezoeken. Eén daarvan is Christ Church, het college waar onder andere verschillende Harry Potter scenes zijn opgenomen.

Fioretti College komt uit op 98% geslaagden

Fioretti College komt uit op 98% geslaagden

Maar liefst 98% van onze eindexamenkandidaten is geslaagd. Dat zijn 351 van de 360 examenkandidaten basisberoeps, kaderberoeps en mavo. Onze school voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs in Veghel komt al jaren ruim boven de landelijke norm uit. We scoren goed op het eindexamen, maar met 98% mogen we ons tot één van de beste scholen in Nederland rekenen. Felicitaties voor alle leerlingen, hun ouders/verzorgers én het personeel zijn op z'n plaats!

Info gsm's in Brabants Dagblad incorrect

Info gsm's in Brabants Dagblad incorrect

Ten onrechte wordt in het Brabants Dagblad vermeld dat we komend schooljaar op het Fioretti College de mobiele telefoons gaan weren tijdens de lessen in de leerjaren 1 t/m 3. De informatie die de verslaggever heeft gekregen, wijkt af van wat er uiteindelijk is beschreven in het artikel.

Acht medewerkers met prépensioen

Acht medewerkers met prépensioen

Acht medewerkers van onze school gaan met prépensioen. Bij elkaar vertegenwoordigen zij 240 dienstjaren. De school neemt daarmee afscheid van een schat aan onderwijservaring. In de allerlaatste schoolweek werden vijf docenten en drie onderwijs ondersteunende medewerkers uitgezwaaid. Veel van hen startten ooit op één van de voorlopers van het huidige Fioretti College.

Prachtig actiebedrag voor Stichting Marijn

Prachtig actiebedrag voor Stichting Marijn

De brugklasleerlingen van de afdeling vmbo hebben zich ingezet voor Stichting Marijn. Deze stichting ondersteunt onderwijsprojecten in Nicaragua. Op dinsdag 26 juni vond de sponsorloop plaats, in de vorm van een triatlon. In de weken daarvoor hebben de leerlingen geld ingezameld, nadat Jet van Os een indrukwekkende gastles had verzorgd in alle brugklassen.

Geslaagde actie PrO voor Buurttuin Bitswijk

Geslaagde actie PrO voor Buurttuin Bitswijk

De onderbouwleerlingen van de afdeling PrO hebben een dikke pluim verdiend. Ze hebben zich ingezet om voor Buurttuin Bitswijk in Uden geld in te zamelen. Ze hebben maar liefst € 2.340,- opgehaald. De bestuurders van de buurttuin waren blij verrast. Het was veel meer dan dat ze durfden hopen. Er wordt met het sponsorgeld onder andere een tuinfrees aangeschaft en allerlei andere gereedschappen. Daar zullen de bovenbouwleerlingen weer dankbaar gebruik van kunnen maken, tijdens hun stage in de buurttuin.

Inspirerende techniekdag brugklas mavo

Inspirerende techniekdag brugklas mavo

Op donderdag 28 juni hebben alle mavo-brugklassers op de Noordkade in Veghel kennis kunnen maken met de zeven werelden van techniek. Het Fioretti College organiseerde de techniekdag in samenwerking met de Phoenix Cultuur en partners uit het bedrijfsleven. De leerlingen volgden allemaal workshops over vier werelden en hadden een speeddate over twee werelden.

Feestelijk afscheid afdeling PrO

Feestelijk afscheid afdeling PrO

Op donderdagavond 21 juni vond de feestelijke afscheidsavond plaats voor de schoolverlaters van de afdeling praktijkonderwijs. Natuurlijk waren ook de ouders/verzorgers daarvoor uitgenodigd. De mentoren en docenten hielden een leuk praatje, bij mevrouw O'Connor werden de certificaten getekend en natuurlijk was er een hapje en een drankje. Wij wensen alle schoolverlaters veel succes in hun werk of bij een vervolgstudie.

Slotmanifestatie PrO in Den Bosch

Slotmanifestatie PrO in Den Bosch

Voor de vijfde- en zesdejaars leerlingen van PrO was er op dinsdag 19 juni een slotmanifestatie in Theater aan de Parade in den Bosch. Leerlingen die dit jaar een cursus hebben gevolgd, kregen bij deze feestelijke uitreiking hun certificaten en diploma’s. De Maak-Er-Werk-Van cursussen zijn een samenwerking van vier praktijkscholen, om leerlingen de kans te geven zich (branche)erkend te certificeren of diplomeren. In totaal hebben 49 leerlingen PrO-leerlingen van het Fioretti College een cursus gevolgd.

Alle foto's van het galafeest te bekijken

Alle foto's van het galafeest te bekijken

Tijdens het galafeest op woensdag 6 juni op de Noordkade in Veghel zagen onze eindexamenkandidaten er prachtig uit. Van de stoet, van de aankomst, van de leerlingen zelf en van het feest zijn vele mooie foto's gemaakt. Die foto's zijn hier te bekijken en te downloaden.

Al 93% geslaagden na eerste tijdvak

Al 93% geslaagden na eerste tijdvak

De vlag mag uit. Maar liefst 93% van onze eindexamenkandidaten is na het eerste tijdvak al geslaagd. Dat zijn 336 van de 360 examenkandidaten basisberoeps, kaderberoeps en mavo. Dit gaat na het tweede tijdvak nog stijgen naar circa 96%. Met deze score komt onze school voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs opnieuw ruim boven de landelijke norm uit. We feliciteren onze leerlingen, hun ouders/verzorgers én onze collega's met dit geweldige resultaat.