havo-mavo 1

Voor de meeste leerlingen is het kiezen van het juiste schooltype na bijna 8 jaar basisschool niet zo moeilijk. De basisschool kan de leerlingen van groep 8 bijna altijd een passend advies geven. Voor sommige leerlingen is dat echter wat lastiger. Voor deze kinderen is er de havo-mavo brugklas.

Tijdens dit brugjaar wordt er gekeken of het kind het beste geschikt is voor de havo dan wel voor de mavo. Dat kan het beste bepaald worden door op havo-niveau en volgens de havo-aanpak les te krijgen. De lessen vinden dan ook plaats op het Zwijsen College en worden verzorgd door een klein docententeam.

Doelgroep

Natuurlijk moet je als leerling belangstelling hebben voor theoretische vakken, want je krijgt vooral les in algemeen vormende vakken. Het is ook belangrijk dat je zin hebt in studeren en dat je het maken van huiswerk niet vervelend vindt. De basisschool moet duidelijk aangegeven hebben dat je geschikt bent voor deze brugklas en dat je daarvoor belangstelling en talenten hebt.

Keuze vervolgroute

In de loop van het eerste leerjaar gaat de school samen met de leerling en zijn of haar ouders bepalen welke vervolgroute de meest geschikte is: havo of mavo. In het eerste geval blijft de leerling op het Zwijsen College. In het tweede geval maakt de leerling de overstap naar het Fioretti College.

Begeleiding

Er is speciale begeleiding voor de leerlingen van de havo-mavo brugklas. Er is veel contact met de mentor, er zijn studie- en begeleidingslessen en er is veel aandacht voor hoe de leerling zich voelt. Goed contact met de ouders is van belang, zodat aan het einde van het brugjaar gezamenlijk de juiste vervolgroute gekozen kan worden.

Aanmelding

De aanmelding voor de havo-mavo brugklas verloopt via het Zwijsen College. Deze brugklasleerlingen kunnen zich samen met hun ouders aanmelden via het aanmeldformulier van het Zwijsen.

Toelating

Het uitgangspunt bij toelating is dat het kind in de havo-mavo brugklas op z'n plaats is en dat er een redelijke kans op succes zal zijn. Een speciale toelatingscommissie kijkt dan ook goed naar het advies van de basisschool en andere ondersteunende gegevens, zoals de uitslag van de citotoets en/of de rapportage van een psychologische test. Dat betekent dus dat de aansluiting vanuit de basisschool naar de havo-mavo brugklas goed te maken moet zijn.

Op grond van zoveel mogelijk (relevante) informatie neemt de commissie de beslissing of een leerling toelaatbaar is voor deze speciale brugklas. Voor de meivakantie ontvangen leerlingen en hun ouders bericht.