Agenda

dinsdag 23 oktober 2018

Persoonlijke ouderavond | Leerjaar 1 | mavo + kb + bb + combiklas basis-PrO

De mentor maakt in overleg een planning voor de persoonlijke gesprekjes met ouders en leerlingen.

donderdag 25 oktober 2018

Persoonlijke ouderavond | Leerjaar 1 | mavo + kb + bb + combiklas basis-PrO

De mentor maakt in overleg een planning voor de persoonlijke gesprekjes met ouders en leerlingen.

dinsdag 30 oktober 2018

Opleidingenmarkt | Ouders + Leerlingen | Leerjaar 3 + 4

Grote opleidingenmarkt voor alle leerlingen van leerjaar 3 en 4 mavo en vmbo, met hun ouders/verzorgers. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor één, twee of drie voorlichtingsrondes.

Locatie: Aula

dinsdag 6 november 2018

Persoonlijke ouderavond | Leerjaar 4 mavo + kb + bb

De mentor maakt in overleg een planning voor de persoonlijke gesprekjes met ouders en leerlingen.

donderdag 8 november 2018

Persoonlijke ouderavond | Leerjaar 4 mavo + kb + bb

De mentor maakt in overleg een planning voor de persoonlijke gesprekjes met ouders en leerlingen.

donderdag 8 november 2018

Studiedag personeel | (Bijna) alle leerlingen zijn vrij *

Studiedag voor het voltallige personeel van het Fioretti College. Bijna alle leerlingen zijn vrij. De uitzondering hierop zijn de leerlingen die stage lopen. Die stages gaan gewoon door!

maandag 19 november 2018

Schoolverlatersavonden | Ouders van groep 8 leerlingen

De informatieavonden voor ouders/verzorgers van leerlingen die nu in groep 8 zitten vinden plaats op 19 en 22 november op het Fioretti College. De eerste sessie is van 19.00 tot 20.00 uur en de tweede sessie is van 20.15 tot 21.15 uur. Op het Zwijsen College zijn deze avonden op 26 en 27 november.

dinsdag 20 november 2018

Studiedag personeel | (Bijna) alle leerlingen zijn vrij *

Studiedag voor het voltallige personeel van het Fioretti College. Bijna alle leerlingen zijn vrij. De uitzondering hierop zijn de leerlingen die stage lopen. Die stages gaan gewoon door!

donderdag 22 november 2018

Schoolverlatersavonden | Ouders van groep 8 leerlingen

De informatieavonden voor ouders/verzorgers van leerlingen die nu in groep 8 zitten vinden plaats op 19 en 22 november op het Fioretti College. De eerste sessie is van 19.00 tot 20.00 uur en de tweede sessie is van 20.15 tot 21.15 uur. Op het Zwijsen College zijn deze avonden op 26 en 27 november.

dinsdag 27 november 2018

Persoonlijke ouderavond | Leerjaar 1 | mavo + kb + bb + combiklas basis-PrO

De mentor maakt in overleg een planning voor de persoonlijke gesprekjes met ouders en leerlingen.

dinsdag 27 november 2018

Bijeenkomst ouderpanel | Bovenbouw bb + kb + mavo

Bijeenkomst van het ouderpanel van de bovenbouw basis, kader en mavo. Aanvang 19.00 uur.

donderdag 29 november 2018

Persoonlijke ouderavond | Leerjaar 1 | mavo + kb + bb + combiklas basis-PrO

De mentor maakt in overleg een planning voor de persoonlijke gesprekjes met ouders en leerlingen.

maandag 24 december 2018

Start kerstvakantie | Alle afdelingen

De kerstvakantie start op maandag 24 december en duurt twee weken. Maandag 7 januari worden alle leerlingen weer op school verwacht.

maandag 14 januari 2019

Start Doedagen | Leerlingen groep 8

In de week van maandag 14 tot en met vrijdag 18 januari vinden de Doedagen plaats. De groep 8 leerlingen van de basisscholen in de regio lopen een halve dag mee op het Fioretti College.

woensdag 16 januari 2019

Doedag 1 voor groep 8 leerlingen uit omliggende plaatsen

Op woensdagmiddag 16 januari vindt de eerste Doedag plaats voor groep 8 leerlingen van de basisscholen in Sint-Oedenrode en omgeving, alsmede voor individuele leerlingen die de Doedagen niet met hun basisschool kunnen bijwonen. Leerlingen lopen een halve dag mee op het Fioretti College. Ouders zijn ook welkom.

woensdag 23 januari 2019

Doedag 2 voor groep 8 leerlingen uit omliggende plaatsen

Op woensdagmiddag 23 januari vindt de tweede Doedag plaats voor groep 8 leerlingen van de basisscholen in Sint-Oedenrode en omgeving, alsmede voor individuele leerlingen die de Doedagen niet met hun basisschool kunnen bijwonen. Leerlingen lopen een halve dag mee op het Fioretti College. Ouders zijn ook welkom.

zaterdag 2 februari 2019

Open Dag

Tijdens de Open Dag kun je tussen 11.00 en 15.00 uur het Fioretti College in vol bedrijf aanschouwen. Ook leerlingen die al op het Fioretti zitten zijn welkom met hun ouders. Op het Zwijsen College staan de deuren tussen 10.00 en 16.00 uur open.

maandag 4 februari 2019

Vrije dag | (Bijna) alle leerlingen en medewerkers

Vrije dag voor alle leerlingen en medewerkers van het Fioretti College. (De vierde- en vijfdejaars leerlingen van de afdeling PrO mogen op deze dag stage lopen. Willen ze een vrije dag, dan moeten ze dit op tijd met hun stagebedrijf bespreken).

donderdag 21 februari 2019

Studiedag personeel | (Bijna) alle leerlingen zijn vrij *

Studiedag voor het voltallige personeel van het Fioretti College. Bijna alle leerlingen zijn vrij. De uitzondering hierop zijn de leerlingen die stage lopen. Die stages gaan gewoon door!

maandag 4 maart 2019

Start voorjaarsvakantie | Alle afdelingen

De voorjaarsvakantie start dit jaar al op maandag 4 maart en duurt één week. Maandag 11 maart worden alle leerlingen weer op school verwacht.

vrijdag 29 maart 2019

Personeelsdag | (Bijna) alle leerlingen zijn vrij *

Personeelsdag voor het voltallige personeel van het Fioretti College. Bijna alle leerlingen zijn vrij. De uitzondering hierop zijn de leerlingen die stage lopen. Die stages gaan gewoon door! (Deze dag stond oorspronkelijk op 2 april gepland)

maandag 22 april 2019

Start meivakantie | Alle afdelingen

De meivakantie start op maandag 22 april en duurt twee weken. Maandag 6 mei worden alle leerlingen weer op school verwacht.

donderdag 30 mei 2019

Hemelvaart | Alle leerlingen vrij

Vanwege Hemelvaart hebben alle leerlingen op donderdag 30 en vrijdag 31 mei vrij.

maandag 10 juni 2019

Tweede Pinksterdag | Alle leerlingen vrij

Vanwege Tweede Pinksterdag hebben alle leerlingen op maandag 10 juni een vrije dag.

maandag 1 juli 2019

Diploma-uitreiking sector Techniek | Leerlingen en ouders

Diploma-uitreiking voor de vierdejaars leerlingen en hun ouders van de sector Techniek.

dinsdag 2 juli 2019

Diploma-uitreiking sectoren Z&W en EC | Leerlingen en ouders

Diploma-uitreiking voor de vierdejaars leerlingen en hun ouders van de sectoren Zorg & Welzijn en Economie.

woensdag 3 juli 2019

Diploma-uitreiking sector mavo | Leerlingen en ouders

Diploma-uitreiking voor de vierdejaars leerlingen en hun ouders van de sector mavo.

maandag 8 juli 2019

Start zomervakantie | Alle afdelingen

De zomervakantie start op maandag 8 juli en duurt zes weken. Maandag 19 augustus worden alle leerlingen weer op school verwacht.