Agenda

dinsdag 28 januari 2020

IOP ouderavond PrO | Leerjaar 1 t/m 5

Individuele gesprekken met ouders over IOP en rapport. Ouders ontvangen hiervoor per mail een uitnodiging en brief van de mentor. Op beiden dagen vervallen de lessen na 14.10 uur.

Locatie: Afdeling PrO

donderdag 30 januari 2020

IOP ouderavond PrO | Leerjaar 1 t/m 5

Individuele gesprekken met ouders over IOP en rapport. Ouders ontvangen hiervoor per mail een uitnodiging en brief van de mentor. Op beiden dagen vervallen de lessen na 14.10 uur.

Locatie: Afdeling PrO

zaterdag 1 februari 2020

Open Dag

Tijdens de Open Dag kun je tussen 11.00 en 15.00 uur het Fioretti College in vol bedrijf aanschouwen. Ook leerlingen die al op het Fioretti zitten zijn welkom met hun ouders. Op het Zwijsen College staan de deuren tussen 10.00 en 14.00 uur open.

maandag 3 februari 2020

Vrije dag | Iedereen is vrij

Vrije dag voor iedereen.

dinsdag 11 februari 2020

Bedrijvenmarkt & Informatieavond PrO | Ouders + Leerlingen | Leerjaar 3-4-5

Informatieavond op de afdeling praktijkonderwijs voor derde-, vierde en vijfdejaars PrO-leerlingen en hun ouders. Er komen verschillende onderwerpen ter sprake in verschillende rondes: Voor leerjaar 3: stage in leerjaar 4. Voor leerjaar 4: MBO-voorbereiding en 'Maak Er Werk Van' in leerjaar 5. Voor leerjaar 5: Entree-opleiding, uitstroom werk en opties leerjaar 6. Er zijn ook diverse bedrijven uitgenodigd, die stagiair(e)s en nieuwe werknemers zoeken. Aanvang 18.30 uur. 

donderdag 13 februari 2020

Studiedag personeel | (Bijna) alle leerlingen zijn vrij *

Studiedag voor het voltallige personeel van het Fioretti College. * Bijna alle leerlingen zijn vrij. De uitzondering hierop zijn de leerlingen die stage lopen. Die stages gaan gewoon door!

maandag 24 februari 2020

Start voorjaarsvakantie | Alle afdelingen

De voorjaarsvakantie start dit jaar al op maandag 24 februari en duurt één week. Maandag 2 maart worden alle leerlingen weer op school verwacht.

maandag 2 maart 2020

Persoonlijke aanmelding nieuwe leerlingen

Persoonlijke aanmelding is mogelijk op maandag 2 maart (18.30-20.30 uur), dinsdag 3 maart (18.30-20.30 uur) en woensdag 4 maart (16.00-17.00 uur).

dinsdag 3 maart 2020

Persoonlijke aanmelding nieuwe leerlingen

Persoonlijke aanmelding is mogelijk op maandag 2 maart (18.30-20.30 uur), dinsdag 3 maart (18.30-20.30 uur) en woensdag 4 maart (16.00-17.00 uur).

woensdag 4 maart 2020

Persoonlijke aanmelding nieuwe leerlingen

Persoonlijke aanmelding is mogelijk op maandag 2 maart (18.30-20.30 uur), dinsdag 3 maart (18.30-20.30 uur) en woensdag 4 maart (16.00-17.00 uur).

dinsdag 24 maart 2020

Ouderpanel bovenbouw | mavo + kb +bb

Ouders/verzorgers die zich aangemeld hebben voor het ouderpanel, ontvangen een uitnodiging. Ze worden om 19.00 uur verwacht inde kamer van de heer Koog. Mocht u als ouder/verzorger ook mee willen denken, meld u dan aan via Julien Koog (directeur bovenbouw).

Locatie: Kamer van de heer Koog

dinsdag 24 maart 2020

Ouderpanel onderbouw | mavo + kb + bb

Ouders/verzorgers die zich aangemeld hebben voor het ouderpanel, ontvangen een uitnodiging. Ze worden om 19.00 uur verwacht inde kamer van mevrouw Van Lieshout. Mocht u als ouder/verzorger ook mee willen denken, meld u dan aan via Sasja van Lieshout (directeur onderbouw).

Locatie: Kamer van mevrouw Van Lieshout

vrijdag 10 april 2020

Goede Vrijdag | Iedereen is vrij

Vanwege Goede Vrijdag heeft iedereen op vrijdag 10 april een vrije dag.

maandag 13 april 2020

Tweede Paasdag | Iedereen is vrij

Vanwege Tweede Paasdag heeft iedereen op maandag 13 april een vrije dag.

maandag 20 april 2020

Start meivakantie | Alle afdelingen

De meivakantie start op maandag 20 april en duurt twee weken. Maandag 4 mei worden alle leerlingen weer op school verwacht.

dinsdag 5 mei 2020

Bevrijdingsdag | Iedereen is vrij

Vanwege Bevrijdingsdag heeft iedereen op dinsdag 5 mei een vrije dag.

donderdag 21 mei 2020

Hemelvaart | Iedereen is vrij

Vanwege Hemelvaart heeft iedereen op donderdag 21 en vrijdag 22 mei vrij.

maandag 1 juni 2020

Tweede Pinksterdag | Iedereen is vrij

Vanwege Tweede Pinksterdag heeft iedereen op maandag 1 juni een vrije dag.

dinsdag 2 juni 2020

Galafeest | Alle eindexamenkandidaten

Galafeest voor alle eindexamenkandidaten en hun partners op de Noordkade in Veghel.

Locatie: De Noordkade in Veghel

dinsdag 7 juli 2020

Studiedag personeel | (Bijna) alle leerlingen zijn vrij *

Studiedag voor het voltallige personeel van het Fioretti College. * Bijna alle leerlingen zijn vrij. De uitzondering hierop zijn de leerlingen die stage lopen. Die stages gaan gewoon door!

woensdag 8 juli 2020

Personeelsdag | Alle leerlingen zijn vrij

Personeelsdag voor het voltallige personeel van het Fioretti College. Alle leerlingen zijn vrij.

maandag 13 juli 2020

Start zomervakantie | Alle afdelingen

De zomervakantie start op maandag 13 juli en duurt zes weken. Maandag 24 augustus worden alle leerlingen weer op school verwacht.