Leren op afstand

Leren op afstand

Geplaatst op: dinsdag 17 maart 2020

We hebben de afgelopen dagen hard gewerkt om leren op afstand mogelijk te maken. Met ingang van woensdag 18 maart starten we vanaf 8.30 uur met het thuis leren volgens het gangbare rooster. Uiteraard is het voor ons moeilijk om op afstand te controleren of leerlingen ook daadwerkelijk inloggen en meedoen. Daar ligt dan ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij de leerlingen zelf en bij u als ouders.

Hieronder geven we aan hoe een en ander in zijn werk gaat. Ongetwijfeld zullen we in de eerste dagen tegen beginfoutjes aanlopen, want we hebben op een bepaalde manier ook haastwerk moeten leveren. Denk constructief met ons mee en leg eventueel contact met de mentor als er vragen zijn. Aangezien morgen heel veel leerlingen online gaan, is de kans natuurlijk ook heel reëel dat programma’s als Magister of Skype in het begin af en toe gaan vastlopen.

Leren op afstand

  1. We werken vooral met ‘Skype voor bedrijven’ en via Magister. Op alle laptops die via de Rent Company worden gehuurd is het programma ‘Skype voor bedrijven’ al geïnstalleerd. Op eigen laptops/pc’s moet het mogelijk nog geïnstalleerd worden. Een heldere handleiding is naar alle ouders en leerlingen gemaild.
  2. De leerling controleert het dagrooster in Magister.
  3. Hij/zij logt in bij ‘Skype voor bedrijven’.
  4. De planning en inhoud van de lessen staan in Magister.
  5. De leerling houd dagelijks in Magister het huiswerk, mail, opdrachten en studiewijzers goed in de gaten. Daarin kunnen instructies voor de lessen verschijnen.
  6. Elke dag waarop de mentor normaal gesproken werkt kan de leerling tussen 16.00 en 17.00 uur contact leggen met hem/haar (via app, e-mail, Skype e.d.)
  7. Alle scholen gaan landelijk nu aan het werk met leren op afstand. De kans is heel reëel dat dit tot computerproblemen gaat leiden, omdat alle scholieren tegelijk op Skype, Magister en dergelijke gaan.

Eindexamens

Tenslotte heeft het Ministerie van OC&W vanmiddag kenbaar gemaakt dat de (school)examens door zullen gaan. We hebben daarover nog niet alle informatie. Woensdag 18 maart zullen wij hierover overleggen en dan ontvangt u deze week meer informatie.

ICT-hulp

Wanneer leerlingen tegen kleine problemen aanlopen tijdens het werken op de computer, kunnen ze met hun vraag waarschijnlijk (via chat of op een andere manier) bij hun lesgevende docent terecht. Bij andere problematiek kunnen ze een mail sturen naar servicedesk@voveghel.nl. Leerlingen dienen dan ook hun naam en telefoonnummer te vermelden waarop ze bereikbaar zijn. Ze krijgen dan zo snel als mogelijk antwoord.

Laptops the Rent Company

Leerlingen die via school een laptop bij the Rent Company huren, kunnen bij serieuze computerproblemen contact opnemen met de helpdesk van the Rent Company (085-0036150).

Leerlingen vmbo 3, vmbo 4 en PrO die deze week hebben aangegeven dat ze een laptop via the Rent Company huren, kunnen vrijdagochtend (uiteraard onder voorbehoud, want ook daar is het hectisch en druk) hun laptop ophalen in de centrale aula van het vmbo, dat kan op onderstaande tijdstippen:

  • 09.00-10.00 uur: Leerlingen leerjaar 4
  • 10.00-11.00 uur: Leerlingen leerjaar 3
  • 11.00-12.00 uur: Leerlingen PrO

Leerlingen kunnen voor die tijd uiteraard al via de telefoon of huiscomputer opdrachten in Magister inzien. Ook kunnen leerlingen van examenklassen zelf al actief aan de slag met proefexamens via www.examenblad.nl.

Aan de slag

We gaan deze week aan de slag en zullen, zoals gezegd, ongetwijfeld in het begin tegen wat problemen aanlopen. Ook voor ons is dit een experiment dat we niet eerder zo grootschalig hebben kunnen testen. We rekenen dan ook op ieders begrip en een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het leren op afstand zo goed mogelijk vorm te geven. Beste ouders, activeer uw kinderen en betrek de mentor als dat nodig mocht zijn. We gaan samen deze klus klaren!

Bekijk al het nieuws