Informatie over opening school per 2 juni

Informatie over opening school per 2 juni

Geplaatst op: donderdag 28 mei 2020

Het kabinet heeft besloten dat de scholen vanaf 2 juni weer opengaan. We kijken ernaar uit om onze leerlingen weer te zien. Door de bepalingen van het RIVM zal dit helaas niet verlopen zoals we gewend waren. Leerlingen mogen wel weer naar school, maar niet allemaal tegelijk. We combineren de lessen op school met onderwijs op afstand. De afgelopen weken hebben we hard gewerkt om naast het onderwijs op afstand ook een vorm te vinden voor de 1,5 m school. Er zijn namelijk veel aanpassingen en regels nodig om ieders veiligheid te waarborgen. Graag informeren we jullie over de inrichting van de laatste schoolweken. Uitgangspunt is en blijft de continuïteit van het onderwijs.

RIVM richtlijnen: hygiëne en veiligheid
Het is van groot belang dat we ons allemaal aan onderstaande richtlijnen houden. De RIVM?richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:

 • Volwassenen en leerlingen houden 1,5 m afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling en voor leerlingen onderling;
 • We wassen onze handen meerdere keren per dag goed (tenminste 20 seconden). Bij binnenkomst lokaal handen schoonmaken met desinfecterende gel, ook voor en na de pauze. Na toiletbezoek worden de handen gewassen;
 • We schudden geen handen;
 • We hoesten en niezen in onze elleboog;
 • We zitten niet aan ons gezicht;
 • Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: bij neusverkoudheid, hoesten, Moeilijk ademen/benauwdheid en/of koorts boven 38°C;
 • Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft;
 • Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft;
 • Een leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen en uitzieken. Het personeelslid/de leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft;
 • Als iemand in het huishouden van een leerling positief getest is voor Covid-19, moet hij/zij 14 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). De leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is;
 • Als een leerling tijdens de lessen klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) wordt hij conform de richtlijnen van het RIVM naar huis gestuurd. De leerling meldt zich dan af bij de receptie. Ouders/verzorgers worden hierover door de school geïnformeerd;
 • Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.

Vanaf 2 juni komen alle leerlingen groepsgewijs weer naar school. Om op een veilige manier samen te komen zijn hieronder alle afspraken beschreven.

In een kort filmpje vertelt meneer Hanegraaf welke voorzorgsmaatregelen we op school treffen om zo veilig mogelijk onderwijs te kunnen verzorgen.

Aankomst op school

 • Elke leerling plaatst zijn fiets op de aangewezen plek in de stalling;

Onderbouw vmbo/mavo (leerjaar 1 & 2):
-    fietsenstalling entree; poort bij witte brug;
-    leerjaar 1 eerste fietsenstalling (links van het gebouw);
-    leerjaar 2 fietsenstalling achter het gebouw;
-    ingang schoolgebouw via de twee ingangen bij de fietsenstalling;
-    hoofdingang onderbouw gesloten voor leerlingen.
Bovenbouw vmbo/mavo (leerjaar 3):
-    fietsenstalling entree; poort noordzijde achterlangs de sporthallen;
-    Ingang schoolgebouw door de groene poort naar ingang van de centrale hal.
Afdeling HBR:
-    fietsenstalling nabij fietsenstalling personeel;
-    Ingang schoolgebouw diverse deuren direct gelegen bij de afdeling HBR.

 • Leerlingen gaan direct naar hun lokaal en wachten niet op het schoolplein of op andere plekken. Zorg er dus voor dat je niet te vroeg op school bent;
 • Iedereen gebruikt de vaste in- en uitgang en volgt de aangegeven looprichting (eenrichtingsverkeer). Wanneer er geen leerlingenstromen zijn, kan het zijn dat medewerkers van de school van de aangegeven looprichting afwijken, omdat zij zich snel moeten verplaatsen van het ene naar het andere lokaal. In geval van ontruiming vervalt het eenrichtingsverkeer;
 • Kluisjes worden niet gebruikt. Jassen en tassen worden meegenomen naar het lokaal.

Lessen en pauzes

 • In de onderbouw blijven we bij de meeste vakken onderwijs op afstand verzorgen volgens het aangepaste rooster, met dat verschil dat nu steeds 1/3 van de klas in het lokaal aanwezig is (indeling volgt via de mentor), terwijl 2/3 van de klas thuis de les volgt;
 • Bij de praktijklessen en de mentorlessen in de bovenbouw is steeds een gedeelte van de klas (volgens de indeling die door de mentor is gemaakt) op school aanwezig. De overige leerlingen hebben op die momenten geen praktijkles;
 • De theoretische lessen in de bovenbouw blijven volgens (aangepast) rooster op afstand gegeven worden. Een uitzondering hierbij zijn de toetsmomenten en de momenten waar er klassikaal uitleg gegeven wordt m.b.t. de af te nemen toetsen. Deze lessen worden op school gepland en zijn in zien in het rooster van de leerling;
 • De lessen lichamelijke opvoeding, oriëntatie en talenturen komen tot de zomer te vervallen;
 • De leraar laat de leerlingen één voor één in het lokaal waardoor de 1,5 m afstandsregel geborgd is;
 • Leerlingen blijven in het lokaal en leraren rouleren. In de bovenbouw zal er soms wel een wisseling van lokaal plaatsvinden op momenten dat leerlingen wisselen van een praktijkles naar een theoretische les;
 • De loopbewegingen in de klas worden tot een minimum beperkt. Volg hierbij de instructies van de leraar op;
 • Alleen tijdens de lessen mogen de leerlingen naar de wc, dus niet in de pauzes en voor of na de lessen. Bij de toiletgroepen staan toezichthouders die aangeven wanneer je het toilet mag betreden;
 • Leerlingen en leraren blijven tijdens de pauzes samen in het lokaal. Er mag gegeten en gedronken worden in de lokalen tijdens de pauzes. De kantine blijft gesloten;
 • Wanneer een leraar onverhoopt niet aanwezig kan zijn, gaat de les altijd door onder begeleiding van een invalleraar;
 • De roosters worden op de gebruikelijke wijze gepubliceerd;
 • Elke leerling in de onderbouw neemt zijn device met ‘oortjes’/koptelefoon mee naar school;
 • De zoemer is uitgeschakeld. De leraar bepaalt wanneer een klas het lokaal mag verlaten;
 • We blijven het 40-minuten-rooster aanhouden. Klik hier om dat rooster te bekijken..

Extra hygiëne voor en tijdens de les

 • Leerlingen reinigen hun handen voor binnenkomst van het lokaal met desinfecterende gel en maken met een papieren doek hun tafel schoon. De leraar sprayt oppervlaktespray op iedere tafel, de leerling poetst zelf zijn tafel/stoel. Bij het verlaten van het lokaal gooien ze de papieren doek in de prullenbak. De prullenbakken worden iedere dag geleegd.
 • Deuren en ramen van lokalen en ruimtes blijven de hele dag open in verband met ventilatie. Wanneer dit niet in strijd blijkt te zijn met brandvoorschriften worden ook de klapdeuren binnen het gebouw opengezet.
 • Leerlingen wordt uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger.
 • Wanneer je door ziekte niet kunt deelnemen aan de les (op school of thuis) of wanneer je vanwege klachten naar huis wordt gestuurd, moet je je volgens de gebruikelijke manier ziek (en later weer beter) melden bij de receptie.

In de afronding van het schooljaar hebben we, naast het verzorgen van lessen, nog een aantal andere activiteiten waar we nauwkeuring naar kijken. Te denken valt aan diploma-uitreikingen, rapportuitreiking, boeken inleveren e.d. Over die zaken worden leerlingen en ouders die het betreft apart geïnformeerd.

We zijn ons ervan bewust dat we onder deze moeilijke omstandigheden samen een flinke klus te klaren hebben. Ondanks dat kijken wij ontzettend uit naar de komst van onze leerlingen en zijn we ervan overtuigd dat we ons samen aan de afspraken en regels kunnen houden. Graag tot volgende week.

Clemens Geenen
Locatiedirecteur Fioretti College

Bekijk al het nieuws