Fioretti en Zwijsen zijn Excellente Scholen

Fioretti en Zwijsen zijn Excellente Scholen

Geplaatst op: maandag 20 januari 2020

Het Fioretti College en het Zwijsen College ontvingen op maandag 20 januari het predicaat ‘Excellente School’ uit handen van Hanneke Taat, voorzitter van de jury Excellente Scholen van de Onderwijsinspectie. Vorig jaar ontvingen beide scholen reeds het predicaat 'Goed'. Medewerkers en leerlingen werden toegesproken door de locatiedirecteuren Clemens Geenen en Barbara Sol, algemeen directeur Anita O’Connor en wethouder Coby van der Pas. In het bijzijn van OMO-bestuursvoorzitter Jos Kusters en veel pers steeg er een luid gejuich op in beide aula’s. Een prachtige bevestiging van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Veghel.

Videoverslag
De lokale media hebben een leuke reportage gemaakt van de uitreikingen op beide scholen en hebben de directeuren en leerlingen geïnterviewd. Klik hier voor het videoverslag van dTV en klik hier voor het videoverslag van Omroep Meierij.

 Fioretti College
Het Fioretti College ontving het predicaat excellent vanwege de bovengemiddelde aandacht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Vanuit het Team Ondersteuning Fioretti (TOF) worden vakdocenten en mentoren geschoold en begeleid. Op leerlingniveau kan remedial teaching, een coach of persoonlijk begeleider worden ingezet. Andere speerpunten zijn contact met ouders, maatwerk, persoonlijke aandacht en trainingen. Leerlingen voor wie het reguliere onderwijs nog een te grote stap is, starten in koersklassen. In kleine groepen wordt maatwerk geleverd en worden leerlingen begeleid om de overstap naar de reguliere klassen te maken. Het precicaat is een grote opsteker voor teamleider Tonnie Braam en haar team.

Zwijsen College
Aan het Zwijsen College is het predicaat excellent toegekend voor de afdeling Fast Lane vwo+. Fast Lane staat voor versnellen, de + staat voor verbreden en is een goed voorbeeld van onderwijs op maat. Vwo-leerlingen worden uitgedaagd om in hun eigen tempo - indien mogelijk versneld - het vwo-diploma te behalen. Vwo-ers verbreden in de onderbouw door één van de extra vakken te kiezen: natuurwetenschappen (robotica) of Chinees. Bijna de helft van de vwo-leerlingen neemt deel aan dit succesvolle programma. Alle betrokkenen zijn enthousiast over deze vorm van onderwijs die leerlingen motiveert en uitdaagt.

Bekijk al het nieuws