Fioretti College telt opnieuw 99% geslaagden

Fioretti College telt opnieuw 99% geslaagden

Geplaatst op: donderdag 02 juli 2020

In deze corona-tijd, met al z’n beperkingen, kozen we als school voor een ludieke diploma-uitreiking. Alle geslaagde leerlingen werden individueel bezocht door de mentoren in een bijzonder voertuig. Een flinke onderneming, als je bedenkt dat de school alleen al op vmbo en mavo 304 geslaagden telde. In vier ploegen, verdeeld over vijf dagen, werd er rondgetrokken door Veghel en de omliggende gemeenten.

Voor de leerlingen betekende dit: even tien minuten alle aandacht voor hen, hun ouders en genodigden, die uiteraard op gepaste afstand mochten toekijken. De rode loper werd uitgerold, er werd een (sta)tafel neergezet, de felicitaties werden overgebracht en uiteraard werd het felbegeerde diploma ondertekend. Natuurlijk hadden alle leerlingen uitgekeken naar een grootse diploma-uitreiking op school en een galafeest op de Noordkade, maar deze ludieke persoonlijke actie konden ze allemaal toch zeer waarderen!

Klik hier om het filmpje te bekijken dat d-TV gemaakt heeft.

Definitieve slagingspercentages
Op het Fioretti College is dit schooljaar 98% van de basisberoepsleerlingen, 99% van de kaderberoepsleerlingen en 100% van de mavo-leerlingen geslaagd. Vrijwel alle mavo-leerlingen zijn geslaagd voor een extra vak en allemaal met wiskunde in het pakket. 25 leerlingen zijn zelfs geslaagd voor 8 vakken. De afdeling praktijkonderwijs telde dit schooljaar 36 schoolverlaters. Daarvan gaan 12 leerlingen werken, 10 leerlingen gaan extern een Entree-opleiding volgen, 2 leerlingen krijgen een passend traject aangeboden en 12 leerlingen starten met een niveau 2 opleiding. Laatstgenoemde schoolverlaters hebben op het Fioretti College al hun Entree diploma gehaald.

Bekijk al het nieuws