Bevorderingsnormen voor dit schooljaar

Bevorderingsnormen voor dit schooljaar

Geplaatst op: donderdag 07 mei 2020

Sinds een behoorlijke periode werken onze leerlingen nu al thuis aan hun schoolwerk en volgen zij lessen of instructies. Op dit moment weten we nog niet wanneer we de lessen weer op school kunnen verzorgen. Zodra daar meer over bekend is, informeren we ouders en leerlingen hierover én over de maatregelen die we nemen om dit veilig te laten plaatsvinden.

De coronasituatie zorgt ervoor dat niet alles gedaan kan worden wat op de planning stond. Dat geldt ook voor toetsen waarvan de resultaten bepalend zijn of een leerling 'overgaat' naar het volgende leerjaar. De normale regels met betrekking tot overgang naar het volgende leerjaar, de zogenaamde bevorderingsnormen, staan in de schoolgids. Deze normen zullen einde van dit schooljaar echter niet geldig zijn omdat we ook niet alle toetsen hebben kunnen afnemen. Maar welke normen hanteren we dan wel?

Voor de overgang van het huidige naar het nieuwe schooljaar geldt het volgende:

  • Leerlingen met wie in overleg met school en ouders al eerder dit jaar is afgesproken dat afstromen of doubleren de beste keuze is gezien de individuele situatie van de leerling zullen geplaatst worden volgens deze afspraak.
  • Voor leerlingen bij wie de resultaten tot dusver zo slecht zijn dat bevordering naar een volgend leerjaar in de ogen van de vakleraren en mentor onverantwoord is, geldt het volgende: de mentor geeft aan betreffende ouders en leerling een zeer dringend advies af, gebaseerd op onze ruime expertise. De uiteindelijke beslissing ligt bij de ouders, waarbij door school helder is gemaakt dat de kans dat de leerling in kwestie het hierop volgende schooljaar in de problemen komt zeer reëel is. Het niet opvolgen van het advies kan aanleiding geven tot het door school aanpassen van het vakkenpakket. Of overstap volgend jaar tussentijds mogelijk is, is afhankelijk van de klassengrootte van de verschillende klassen en van de beschikbare ruimte binnen de profielvakken.
  • Leerlingen in combinatiebrugklassen hebben een advies gekregen, onder andere op basis van gemaakte toetsen. De adviesgesprekken zijn inmiddels gevoerd. Deze leerlingen worden volgend jaar in de stroom van hun advies geplaatst. Of overstap volgend schooljaar tussentijds mogelijk is, is afhankelijk van de klassengrootte van de verschillende klassen.
  • Alle overige leerlingen worden bevorderd naar het volgende leerjaar op hetzelfde niveau als het huidige leerjaar.

Voor onze leerlingen geldt:
Omdat het belangrijk is om onrust en onduidelijkheid weg te nemen brengen wij jullie hier nu al van op de hoogte. We zien dit ook wel als een risico. Een zeer onverstandige keuze die jij nu zou kunnen maken, is denken dat er niet meer gewerkt hoeft te worden, je bent immers toch al over. De meesten van jullie zijn nu goed aan het werk, dat zien we. Toch kan het zo zijn dat er een leerachterstand ontstaat en jullie volgend schooljaar extra werk zullen moeten verrichten om op het normale niveau te komen. Wij zullen jullie daar fors in ondersteunen en er ons best voor doen dat het goed komt. Maar als je nu niet blijft werken voor school begin je na de zomervakantie aan een bijna onmogelijke klus. We denken dat jullie dat zelf gelukkig ook heel goed begrijpen. En jullie ouders zullen jullie natuurlijk ook helpen actief te blijven. En met al die gezamenlijke schouders eronder moet het gaan goedkomen!

De informatie in dit nieuwsbericht hebben ouders en leerlingen ook schriftelijk ontvangen.

Bekijk al het nieuws