Nieuws

Bijeenkomst ouderpanel onderbouw vmbo

Bijeenkomst ouderpanel onderbouw vmbo

Op dinsdagavond 19 maart vindt er een bijeenkomst plaats van het ouderpanel onderbouw. De deelnemende ouders zijn schriftelijk uitgenodigd. Het ouderpanel voor leerjaar 1 en 2 begint om 19.00 uur en in lokaal B007. Op de agenda staan diverse algemene onderwerpen en de panelleden kunnen daarover meedenken en advies geven. Ook worden er enkele specifieke zaken besproken.

Fioretti College volgens Elsevier ‘Superschool’

Fioretti College volgens Elsevier ‘Superschool’

Weekblad Elsevier publiceerde onlangs de resultaten van haar jaarlijkse onderzoek naar de prestaties van middelbare scholen. Net als vorig jaar blijkt het Fioretti College ruimschoots de beste vmbo-school in de regio te zijn. Vorig jaar kregen we voor onze drie afdelingen het predicaat ‘goed’. Dit jaar stijgt de basisberoepsgerichte leerweg daar bovenuit met het predicaat ‘super’. Slechts zeven scholen in Nederland krijgen van Elsevier hetzelfde oordeel voor die leerweg. De test gaat over het schooljaar 2016-2017.

Schoolvakanties 2019-2020 zijn vastgesteld

Schoolvakanties 2019-2020 zijn vastgesteld

De schoolvakanties voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 zijn officieel vastgesteld. Om extra duidelijkheid te verschaffen, staan hieronder niet alleen de schoolvakanties van het nieuwe schooljaar vermeld, maar ook de resterende schoolvakanties van het lopende schooljaar 2018-2019. Noteer de data alvast in uw agenda, zodat u er rekening mee kunt houden in uw (vakantie)planning. Natuurlijk zijn de vakantieroosters het gehele jaar door te downloaden via deze website. Zo kunt u altijd even checken hoe het ook alweer zit.

Kinderen in Nicaragua danken ex-brugklassers

Kinderen in Nicaragua danken ex-brugklassers

Vlak voor de zomervakantie hebben alle brugklassers gerend, gezwommen en gefietst voor kinderen uit Nicaragua. Samen hebben zij meer dan € 6.500,- bij elkaar gebracht. Dit is voor Nederlanders al een groot bedrag, maar in een arm land als Nicaragua is dat nog veel meer waard! Gastspreekster Jet van Os is in de zomervakantie naar Nicaragua geweest om het geld zelf aan de Fundación Marijn te overhandigen.