Aanmelding

Jij staat op het punt om je aan te melden op het Fioretti College. Jouw ouders komen samen met jou naar school om jou persoonlijk aan te melden op de volgende dagen:

 • Dinsdag 8 maart tussen 18.30 en 20.30 uur;
 • Woensdag 9 maart tussen 16.00 en 17.00 uur;
 • Donderdag 10 maart tussen 18.30 en 20.30 uur.

Meenemen naar het gesprek
Bij de aanmelding moeten je ouders een aantal formulieren en gegevens aanleveren:

 • Digitaal ingevuld aanmeldingsformulier. Hieraan wordt momenteel nog gewerkt;
 • Kopie van paspoort of identiteitsbewijs (voor- en achterzijde) van de leerling;
 • Leerlingen die op 1 april nog geen jaar in Nederland verblijven, moeten een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie, met datum van vestiging in Nederland, inleveren;
 • Advies en Aanvullende Kenmerken (AAK) / Onderwijskundig rapport van de basisschool. Rapport moet ondertekend zijn ouders én basisschool;
 • De uitslag van de eindtoets basisonderwijs;
 • (Eventueel) aanwezige extra uitslagen/rapporten van test/onderzoek;
 • (Eventueel) medische gegevens die de school moet hebben om goed onderwijs te kunnen geven;
 • Het e-mailadres van je ouder/verzorger en van jezelf (als je een eigen e-mailadres hebt).

Meer informatie
Voor mogelijke vragen over de aanmelding kun je contact opnemen met meneer N. van Eijk (teamleider vmbo leerjaar 1) of mevrouw H. van Eerd (ondersteuningscoördinator Praktijkonderwijs).

Berichtgeving
Voor de meivakantie ontvang je bericht in welke brugklas je bent toegelaten.