Aanmelding

U staat op het punt om uw zoon of dochter aan te melden op het Fioretti College. Daartoe komt u samen met uw kind naar school voor de persoonlijke aanmelding op één van de de volgende dagen:

 • Dinsdag 8 maart tussen 18.30 en 20.30 uur;
 • Woensdag 9 maart tussen 16.00 en 17.00 uur;
 • Donderdag 10 maart tussen 18.30 en 20.30 uur.

Meenemen naar het gesprek
Bij de aanmelding moet u een aantal formulieren en gegevens aanleveren:

 • Digitaal ingevuld aanmeldingsformulier. Hieraan wordt momenteel nog gewerkt;
 • Kopie van paspoort of identiteitsbewijs (voor- en achterzijde) van de leerling;
 • Leerlingen die op 1 april nog geen jaar in Nederland verblijven, moeten een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie, met datum van vestiging in Nederland, inleveren;
 • Advies en Aanvullende Kenmerken (AAK) / Onderwijskundig rapport van de basisschool. Rapport moet ondertekend zijn ouders én basisschool;
 • De uitslag van de eindtoets basisonderwijs;
 • (Eventueel) aanwezige extra uitslagen/rapporten van test/onderzoek;
 • (Eventueel) medische gegevens die de school moet hebben om goed onderwijs te kunnen geven;
 • Het e-mailadres van u als ouder/verzorger en van uw zoon of dochter (als hij of zij een eigen e-mailadres heeft).

Meer informatie
Voor mogelijke vragen over de aanmelding kunt u contact opnemen met meneer N. van Eijk (teamleider vmbo leerjaar 1) of mevrouw H. van Eerd (ondersteuningscoördinator Praktijkonderwijs).

Berichtgeving
Voor de meivakantie ontvangt u bericht in welke brugklas uw zoon of dochter is toegelaten.