Aanmelding leerjaar 1

U kunt uw zoon of dochter digitaal inschrijven voor het Fioretti College voor leerjaar 1, doe dat bij voorkeur voor 31 maart. In ons digitale aanmeldformulier wordt u stapsgewijs door het aanmeldproces geleid:

Klik hier voor het digitale aanmeldfomulier.

Tips bij het digitaal invullen

Het is handig om de volgende gegevens bij de hand te hebben, voordat u met de aanmelding start:

  • BSN-nummer van uw kind;
  • Adresgegevens van de huidige (basis)school
  • Voor- en achternaam én basisschool van de kinderen bij wie uw kind in de klas zou willen komen;
  • IBAN-gegevens van de ouder/verzorger die het schoolgeld betaalt;
  • Mobiele nummer en/of e-mailadres van uw kind (indien uw kind nog geen e-mailadres heeft, maak dat dan aan voor de aanmelding).

Persoonlijke kennismaking

Nadat u het digitale aanmeldformulier ingevuld heeft, komt u samen met uw zoon of dochter naar één van de persoonlijke kennismakingsmomenten om de aanmelding verder af te ronden. 

Naar de persoonlijke kennismaking neemt u mee:

  • Overdrachtsformulier PO-VO en/of een formulier waarop het advies van de basisschool staat
  • (Eventueel) aanwezige extra uitslagen/rapporten van test/onderzoek (denk bijvoorbeeld aan dyslexieverklaring).
  • (Eventueel) medische gegevens die de school moet hebben om goed onderwijs te kunnen geven.
  • Graag (indien in uw bezit) het paspoort of identiteitsbewijs van uw kind meebrengen ter controle van het BSN-nummer.
  • Leerlingen die op 1 april nog geen jaar in Nederland verblijven, moeten een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie inleveren, met de datum van vestiging in Nederland.

Digitaal invullen lukt niet…
Wanneer het voor u niet mogelijk is om het digitale formulier in te vullen kan er ook een papieren versie ingevuld worden. We willen u vragen om dit alleen te doen als het invullen van het digitale formulier écht niet lukt, omdat we alle gegevens dan namelijk handmatig moeten invoeren in onze leerlingenadministratie. Het ingevulde formulier kunt u uiterlijk 31 maart sturen naar Fioretti College, Muntelaar 4, 5467 HA Veghel.

Schriftelijk bericht
Nadat alle nieuwe leerlingen ingeschreven zijn, verwerken wij de aanmeldingen, nemen wij contact op met de basisscholen en bespreken wij de leerlingen in de toelatingscommissie. U ontvangt schriftelijk bericht over de toelating en plaatsing.

Kennismakingsdag
Op woensdag 18 juni houden we onze kennismakingsmiddag en hopen we uw zoon of dochter ook fysiek te kunnen ontvangen om kennis te maken met de school, de klas en de mentor.

Meer informatie
Mocht u nog meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

Mavo-vmbo

Praktijkonderwijs (PrO)