Aanmeldinformatie

Basisschooladvies

De basisschool van uw kind geeft het schooladvies vóór 1 maart af en legt het advies schriftelijk vast. De basisschool mag dit schooladvies op basis van de resultaten van de eindtoets naar boven aanpassen (in overleg met u als ouders). Het advies mag niet naar beneden worden aangepast.

Toelating tot de brugklas vmbo of mavo

De beslissing over toelating of afwijzing voor de brugklas vmbo en mavo wordt genomen door de toelatingscommissie. De toelatingscommissie kijkt naar de belangstelling en de wens van de leerling. Vervolgens wordt er gekeken naar het advies van de basisschool. Het (aangepaste) schooladvies is leidend bij de toelating tot het Fioretti College.

Toelating tot de brugklas praktijkonderwijs (PrO)

De beslissing over toelating of afwijzing voor de brugklas PrO wordt genomen door de toelatingscommissie. Het (aangepaste) schooladvies is leidend bij de toelating tot het Fioretti College. Na aanmelding wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de ondersteuningscoördinator.

Toelating tot een ander leerjaar

Het kan zijn dat een leerling door verhuizing of om andere redenen wordt aangemeld voor leerjaar 2, 3 of 4. Er wordt dan altijd informatie ingewonnen bij de school waar de leerling op dat moment zit. De toelatingscommissie vmbo of PrO beslist of de leerling wordt aangenomen. Het is erg belangrijk dat de aanmelding tijdig gedaan wordt, om te voorkomen dat er geen plaats meer is. Instromen vanuit havo in leerjaar 4 vmbo of mavo is niet mogelijk, omdat alle vmbo-leerlingen reeds in het derde leerjaar een beroepsgericht vak volgen.