Waarom Fioretti

Persoonlijk

Het Fioretti College is een school waar met persoonlijke aandacht het beste in elke leerling naar boven gehaald wordt. We werken in teams, in kleine onderwijsgroepen. Aan een groep leerlingen is een vaste groep docenten gekoppeld. Leerlingen werken aan een onderwijsprogramma op maat, met tijd en ruimte voor oriëntatie op vervolgopleiding en beroep. Daarnaast is er veel aandacht voor projecten, (maatschappelijke) stages, excursies, schoolkampen, cultuur, kunst, dans, muziek en sport. Op die manier halen we talenten in elke leerling naar boven.

We hechten veel waarde aan het contact met ouders, want samen met u maken we de school. De mentor is daarin een belangrijke schakel. U kunt altijd telefonisch of per e-mail contact opnemen met de mentor van uw kind. Daarnaast zijn er algemene en individuele ouderavonden en worden er rapporten mee naar huis gegeven. U kunt de prestaties van uw kind online bekijken in Magister. Via de website, Facebook en de digitale nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alles wat er op het Fioretti College speelt.

Daarnaast hebben we regelmatig gesprekken met onze leerlingen over wat ze doen, hoe ze het doen en wat ze denken beter te kunnen doen. Door deze persoonlijke begeleiding laten we de loopbaan van de leerlingen zo optimaal mogelijk verlopen.

Praktisch

Het Fioretti College is een school voor middelbaar algemeen vormend onderwijs (mavo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs (PrO). Binnen de school kunnen leerlingen alle leerwegen van het vmbo volgen. In de bovenbouw (klas 3 en 4) heeft de leerling de keuze uit zes profielen: Economie & Ondernemen, Horeca, Bakkerij & Recreatie, Produceren, Installeren & Energie, Bouwen, Wonen & Interieur, Mobiliteit & Transport en Zorg & Welzijn. De mavo-leerlingen kiezen een beroepsvoorbereidend vak: Dienstverlening & Producten of Techniek & Toepassing.

Onze leerlingen leren door te doen, door te ervaren en door de opgedane kennis toe te passen. Het gaat om weten wat je kan en wat je daarmee kunt. De lessen vinden plaats in moderne theorie- en praktijklokalen en op leerpleinen.