Burgerschapsestafette (BEst)

De Burgerschapsestafette (BEst) is sinds september 2020 uitgerold op het Fioretti College. BEst heeft als doel dat elke leraar bij elk vak burgerschapslessen geeft. De estafette beoogt dat je als leraar minimaal twee lessen burgerschap geeft per jaar.

Onderwerpen voor deze lessen kunnen divers zijn:

  • een les die aansluit bij de lesstof van het vak
  • een les die ingaat op de actualiteit
  • een les die aansluit bij de belevingswereld en interesse van de leerling

De lessen die je geeft, stem je vooraf af met de burgerschapsambassadeur. Samen kijk je of de doelen van de BEst overeenkomen met jouw ontwerp. Daarna kun je de les geven. Vervolgens evalueer je de les door middel van feedback. De laatste stap is om jouw les te uploaden op de website www.burgerschapsestafette.com. Dus door een BEst-les te geven, geef je het estafettestokje op symbolische wijze door aan de volgende leraar.

Op bovengenoemde website staat heel veel inspiratiemateriaal, dankzij al de lessen burgerschap die al op de OMO-scholen (per vak of leergebied en over leerjaren) zijn gegeven. Alle voorbeelden besteden aandacht aan burgerschap, met vraagstukken en vraagstellingen die morele dilemma’s bevatten. Het inspiratiemateriaal kun je naar eigen inzicht opnemen in bestaande curricula. Laat je vooral niet tegenhouden door vak- of niveauspecificaties van dilemma’s, maar laat je inspireren door het beschikbare materiaal in deze database!

In onderstaande animatie wordt de Burgerschapsestafette (BEst) verder toegelicht:


Via deze pagina plaatst de burgerschapsambassadeur regelmatig nieuwsitems en ideeën, die een goed uitgangspunt kunnen zijn voor jouw BEst-les. Ook vermelden we de botsende waarden en de bouwstenen van het curriculum erbij. Deze laatste twee onderdelen moeten worden ingevuld bij het uploaden van de BEst-les. 

We wensen jou heel veel succes en inspiratie bij het vormgeven, verzorgen, evalueren en uploaden van jouw burgerschapslessen.

Hier vind je de lijst met items.