Bevestiging aanmelding

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hartelijk dank voor de aanmelding van uw kind op het Fioretti College in Veghel. We hebben uw inschrijving en de formulieren in goede orde ontvangen.

Hieronder volgt nog wat belangrijke informatie:

  • De aanmelding is pas definitief na de persoonlijke aanmelding op 2,3 of 4 april
  • Uiterlijk 17 mei versturen wij de officiële brief over de toelating.
  • Op woensdag 19 juni worden alle leerlingen uitgenodigd om kennis te maken met de klas en de mentor. Het is natuurlijk erg belangrijk dat alle leerlingen op deze dag aanwezig zijn.
  • Mocht uw zoon of dochter onverhoopt toch afwezig zijn, geef dat dan even door aan de juiste persoon: de heer N. van Eijk (teamleider vmbo leerjaar 1) of mevrouw van Wanrooij of mevrouw Reijenga (ondersteuningscoördinatoren PrO).
  • In de officiële brief over de toelating krijgt u uiteraard nog meer informatie over de kennismakingsmiddag.
  • Informatie over het bestellen van de boeken en de laptop volgt ook tijdens de kennismakingsmiddag op woensdag 19 juni. Op de afdeling PrO zorgt school voor de boeken en de laptop.
  • Als u voor aanvang van het nieuwe schooljaar nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer N. van Eijk (teamleider vmbo leerjaar 1), mevrouw M. van Driel (ondersteuningscoördinator vmbo) of mevrouw van Wanrooij of mevrouw Reijenga (ondersteuningscoördinatoren Praktijkonderwijs). Dat kan per mail of telefonisch (0413-340575).
  • Op onze website vindt u ook veel relevante informatie.

Nogmaals hartelijk dank voor de aanmelding van uw kind op onze school!