Wel of geen diploma

Praktijkonderwijs is eindonderwijs. Toch kennen wij geen eindexamen. Een examen kan immers alleen worden afgenomen als er een landelijk genormeerde toets afgelegd wordt. En dat staat haaks op de individuele trajecten van elke leerling. Leerlingen ontvangen aan het eind van hun schoolloopbaan een getuigschrift.

Wel kennen we de branchegerichte cursussen in het laatste schooljaar, waarvoor leerlingen een examen afleggen en een branche-erkend certificaat ontvangen. Voorbeelden van deze cursussen: aspirant Verkoopassistent, aspirant Magazijnmedewerker en aspirant Zorghulp.

Verder is er de mogelijkheid om in een extra schooljaar een ROC-diploma op niveau 1 te halen. Daarvoor werken we samen met ROC de Leijgraaf. Leerlingen worden door ons begeleid en volgen een dag les op het ROC. Dit noemen we het PrO-AKA traject.