Samenwerking

Ouders

Allereerst vinden we de samenwerking met ouders erg belangrijk. Elke mentor komt op huisbezoek en er zijn algemene ouderavonden en rapportagegesprekken. Verder kunnen ouders altijd per mail of telefonisch contact met de mentor opnemen. Als de mentor niet meteen bereikbaar is, vraag dan of er een notitie gemaakt wordt. De mentor belt dan - zo mogelijk - dezelfde dag nog terug. Extra gesprekken op school kunnen ook, maar dan alleen na afspraak.

REC

Sommige leerlingen krijgen extra begeleiding door een deskundige van het speciaal onderwijs. Deze ambulante begeleiders ondersteunen de docenten van onze school.

  • De cluster 3 leerlingen worden begeleid door mw. L. Romme.
  • De cluster 4 leerlingen worden begeleid door mw. K. Willems en dhr. P. van Esch.

Netwerk Praktijkonderwijs

Vijf scholen in de regio Noordoost Brabant werken samen om het Praktijkonderwijs te vernieuwen en te versterken. Zo hebben we met samen ESF-subsidie aangevraagd en bieden we samen de branchegerichte cursussen aan. Omdat we samenwerken, kunnen we meer verschillende cursussen aanbieden.

Stagebedrijven

De stagementoren in de bovenbouw vinden voor elke leerling een geschikte stageplek. Dit zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van vele stagebedrijven. Op dit moment hebben we ongeveer drieduizend adressen tot onze beschikking! De stagebedrijven staan genoteerd in een digitaal bestand, waarvan ook het Elde College in Schijndel en het Udens College in Uden gebruik maken.

ROC

We hebben met ROC de Leijgraaf intensief contact. We verzorgen samen met deze vervolgopleiding het PrO-AKA-traject, waarbij leerlingen van onze school een ROC-diploma op niveau 1 kunnen halen. Er is wekelijks contact met de docenten die de PrO-AKA lessen verzorgen. Als leerlingen na het Praktijkonderwijs uitstromen naar een ROC, is er altijd overleg. Het ROC vraagt ons om advies.

ESF

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft als doel om mensen op weg te helpen naar een betaalde baan of een passende vervolgopleiding. De afdeling praktijkonderwijs van het Fioretti College heeft een aanvraag gedaan bij dit fonds.

Veel leerlingen van het praktijkonderwijs stromen na hun schooltijd door naar een betaalde baan. Andere leerlingen maken van het praktijkonderwijs de overstap naar een MBO-opleiding. In beide gevallen is het belangrijk dat een leerling met genoeg bagage het praktijkonderwijs verlaat. Die bagage bestaat uit een stuk kennis. Aan de kassa moet je gemakkelijk met geld kunnen rekenen. Voor een meubelmaker is het belangrijk dat je goed kunt meten. De kennis die een leerling nodig heeft voor een beroep of opleiding leert een leerling in het klaslokaal.

Belangrijke bagage voor een leerling bestaat voor een groot deel uit verschillende vaardigheden. De vaardigheden die nodig zijn, worden in een praktijksituatie opgedaan. Dat betekent dus dat het belangrijk is dat een leerling die de bouw in wil, eerst op school kan oefenen met metselen en stellen. Een leerling die in een magazijn wil gaan werken, moet eerst heftruck kunnen rijden voordat hij gaat solliciteren.

Op onze eigen school kunnen we niet alles aanbieden wat nodig is om onze praktijkonderwijsleerlingen een goede kans te geven op een baan of vervolgopleiding. Om dat wel te kunnen, werken we samen met vier praktijkscholen in Oost-Brabant. We kunnen binnen dit samenwerkingsverband cursussen aanbieden. Deze cursussen zijn erkend door de verschillende vakorganisaties. Met een certificaat op zak maakt een leerling een goede kans op de arbeidsmarkt. Ook bij een overstap naar een ROC heeft een leerling met een certificaat een flinke voorsprong op anderen.

Het Fioretti College kan met steun van het ESF het PrO-AKA traject aanbieden. Het organiseren en uitvoeren van deze trajecten is namelijk een erg kostbare zaak. Hierdoor is er de mogelijkheid om in een extra schooljaar een ROC-diploma op niveau 1 te halen. Daarvoor werken we samen met ROC de Leijgraaf. Leerlingen worden door ons begeleid en volgen een dag les op het ROC.