Magister

Magister is de naam van het leerlingvolgsysteem van het Fioretti College. In Magister staan o.a. de cijfers, het huiswerk, het lesrooster en de aan- en afwezigheid van de leerlingen.

Rooster in Magister
Het rooster in Magister is voor de leerlingen van mavo, vmbo en PrO niet leidend. Klik voor de juiste dagelijkse aanpassingen op de oranje button 'roosterwijzigingen' in het linkermenu van deze website. Dat rooster wordt een paar keer per dag geactualiseerd.

Magister als klassenboek
Magister wordt ook als digitaal klassenboek gebruikt. Aan- en afwezigheid, te laat komen én het huiswerk worden rechtstreeks in Magister vermeld worden. Natuurlijk blijft het verstandig dat leerlingen het huiswerk ook in hun agenda noteren.