Korte uitleg

De naam Praktijkonderwijs (PrO) roept soms verwarring op. Het gaat hier niet om praktische vakken in het vmbo. Praktijkonderwijs is een aparte schoolsoort. Het is onderwijs voor leerlingen die moeite hebben met leren. Vroeger werd deze schoolsoort ook wel vso-mlk genoemd. Ongeveer tien jaar geleden is landelijk de naam Praktijkonderwijs ingevoerd.

Leerlingen uit het Praktijkonderwijs hebben moeite met leren. Maar dat betekent niet dat ze niets kunnen! Op het PrO ontdekken leerlingen waar ze goed in zijn en wat ze later voor werk willen doen. Er is veel begeleiding en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Zo zijn er zijn coachingsgesprekken en lessen in Sociale Vaardigheden.

Op het PrO worden veel praktijkvakken aangeboden. Vanaf de eerste klas krijgen leerlingen de helft van de lesweek praktijk. In de bovenbouw bestaat de helft van de lesweek uit stage.

In principe is het PrO eindonderwijs. We begeleiden leerlingen naar werk. De laatste jaren gaan veel leerlingen verder op het ROC. Zij starten daar met een opleiding op niveau 1.