Sectoren

De basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kent de profielen Techniek, Economie en Zorg & Welzijn.

Studierichtingen profiel Techniek

Produceren, Installeren & Energie (PIE)

Produceren, Installeren en Energie is een combinatie van metaal- en elektrotechniek. In het beroepsgerichte deel volg je dus lessen in zowel elektrotechniek als metaaltechniek. Je leert omgaan met gereedschappen, machines, installaties opbouwen en veiligheidsvoorschriften.

Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)

Je volgt lessen in timmeren, metselen én schilderen. Je leert omgaan met gereedschappen, machines, veiligheidsvoorschriften, constructie-technieken en het schetsen en tekenen van constructies. Ook leer je werken met (grafische) computerprogramma's. Kaderleerlingen maken kennis met bouwprocessen, bouwvoorschriften, calculeren en ontwerpen.

Mobiliteit & Transport (M&T)

We besteden aandacht aan de gehele branche, zoals garages, carrosseriebedrijven en tankstations. Je leert hoe een motorvoertuig in elkaar zit en hoe je daaraan kunt werken.

Studierichtingen profiel Economie

Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)

Vakken als koken, serveren, broodbakken en banketbakken komen aan de orde. Ook toerisme en recreatie staan op het programma.

Economie & Ondernemen (E&O, basis- en kaderberoeps)

Belangrijke onderdelen die te maken hebben met het werken in de sector economie komen aan bod. Dat zijn traditionele onderdelen als administratie en commercieel, maar ook nieuwe onderdelen als mode en design, het maken van een webshop, Logistiek en ICT. De leerling leert en ervaart wat het betekent om ondernemend te zijn. Hierbij worden veel 21e eeuwse vaardigheden gehanteerd, waardoor de leerling op de juiste wijze wordt voorbereid op de steeds wijzigende arbeidsmarkt. Daarbij speelt een goede doorlopende leerlijn met het ROC een grote rol.

Studierichting profiel Zorg & Welzijn

Zorg & Welzijn

Zorg & Welzijn gaat uit van de beroepspraktijk. Je maakt met behulp van opdrachten kennis met zorg, welzijn, dienstverlening, sport en beweging. Aan bod komen verzorgende beroepen en assisterende beroepen in de welzijnssector.