Persoonlijke aanmelding

Jij staat op het punt om je door je ouders aan te laten melden op een school voor voortgezet onderwijs in Veghel. Je hebt daarbij de keuze uit het Fioretti College en het Zwijsen College. Het aanmeldingsformulier voor het Fioretti College kun je via jouw basisschool verkrijgen, maar je kunt het binnenkort ook downloaden. Mocht je in leerjaar 2 of hoger instromen, gebruik dan binnenkort dit formulier.

Persoonlijke aanmelding 2019
Jouw ouders komen samen met jou naar school om jou persoonlijk aan te melden op de volgende dagen:

  • Maandag 11 maart tussen 18.30 en 20.30 uur;
  • Dinsdag 12 maart tussen 18.30 en 20.30 uur;
  • Woensdag 13 maart tussen 16.00 en 17.00 uur.

Voor het Fioretti College aan de Muntelaar 4 in Veghel.
Voor het Zwijsen College aan het Prins Willem Alexander Sportpark 15 in Veghel.

Meenemen naar het gesprek
Bij de aanmelding moeten je ouders een aantal formulieren en gegevens meebrengen:

  • Ingevuld aanmeldingsformulier;
  • Een kopie van jouw paspoort of identiteitsbewijs. Als je op 1 april nog geen jaar in  Nederland verblijft, moet je een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie met datum van vestiging in Nederland inleveren;
  • Onderwijskundig rapport (algemeen deel) van de basisschool en zo mogelijk het specifieke deel;
  • Mogelijk aanwezige extra uitslagen/rapporten van test/onderzoek;
  • Eventueel medische gegevens die de school moet hebben om goed onderwijs te kunnen geven;
  • Het e-mailadres van jouw ouders/verzorgers en - als je dat hebt - van jouzelf.

Meer informatie
Voor mogelijke vragen over de aanmelding kun je voor het Fioretti College contact opnemen met mevrouw S. van Lieshout (afdelingsdirecteur vmbo-onderbouw) of meneer Vijn (afdelingsdirecteur Praktijkonderwijs) en voor het Zwijsen College met de heer C. Hazenveld, teamleider brugklassen.

Berichtgeving
Voor de meivakantie ontvang je bericht in welke brugklas je bent toegelaten.