Persoonlijke aanmelding

Jij staat op het punt om je door je ouders aan te laten melden op een school voor voortgezet onderwijs in Veghel. Je hebt daarbij de keuze uit het Fioretti College en het Zwijsen College. Het aanmeldingsformulier voor het Fioretti College kun je downloaden of opvragen via jouw basisschool. Je kunt het formulier ook gebruiken als je instroomt in leerjaar 2 of hoger.

Persoonlijke aanmelding 2020
Jouw ouders komen samen met jou naar school om jou persoonlijk aan te melden op de volgende dagen:

 • Maandag 2 maart tussen 18.30 en 20.30 uur;
 • Dinsdag 3 maart tussen 18.30 en 20.30 uur;
 • Woensdag 4 maart tussen 16.00 en 17.00 uur.

Voor het Fioretti College aan de Muntelaar 4 in Veghel.
Voor het Zwijsen College aan het Prins Willem Alexander Sportpark 15 in Veghel.

Meenemen naar het gesprek
Bij de aanmelding moeten je ouders een aantal formulieren en gegevens meebrengen:

 • Ingevuld aanmeldingsformulier;
 • Kopie van paspoort of identiteitsbewijs (voor- en achterzijde) van de leerling;
 • Leerlingen die op 1 april nog geen jaar in Nederland verblijven, moeten een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie, met datum van vestiging in Nederland, inleveren;
 • Advies en Aanvullende Kenmerken (AAK) / Onderwijskundig rapport van de basisschool. Rapport moet ondertekend zijn ouders én basisschool;
 • De uitslag van de eindtoets basisonderwijs;
 • (Eventueel) aanwezige extra uitslagen/rapporten van test/onderzoek;
 • (Eventueel) medische gegevens die de school moet hebben om goed onderwijs te kunnen geven;
 • Het e-mailadres van jouw ouders/verzorgers en - als je dat hebt - van jouzelf.

Meer informatie
Voor mogelijke vragen over de aanmelding kun je voor het Fioretti College contact opnemen met mevrouw S. van Lieshout (afdelingsdirecteur vmbo-onderbouw) of meneer Vijn (afdelingsdirecteur Praktijkonderwijs) en voor het Zwijsen College met de heer C. Hazenveld, teamleider brugklassen.

Berichtgeving
Voor de meivakantie ontvang je bericht in welke brugklas je bent toegelaten.