Persoonlijke aanmelding

U staat op het punt om uw kind aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs in Veghel. U hebt daarbij de keuze uit het Fioretti College en het Zwijsen College. Het aanmeldingsformulier voor het Fioretti College kunt u downloaden of opvragen via de basisschool. U kunt dit formulier ook gebruiken als uw kind instroomt in leerjaar 2 of hoger.

Persoonlijke aanmelding 2020
U komt samen met uw kind naar school om het persoonlijk aan te melden op één van de volgende dagen:

 • Maandag 2 maart tussen 18.30 en 20.30 uur;
 • Dinsdag 3 maart tussen 18.30 en 20.30 uur;
 • Woensdag 4 maart tussen 16.00 en 17.00 uur.

Voor het Fioretti College aan de Muntelaar 4 in Veghel.
Voor het Zwijsen College aan het Prins Willem Alexander Sportpark 15 in Veghel.

Meenemen naar het gesprek
Bij de aanmelding moet u als ouder/verzorger een aantal formulieren en gegevens meebrengen:

 • Ingevuld aanmeldingsformulier;
 • Kopie van paspoort of identiteitsbewijs (voor- en achterzijde) van de leerling;
 • Leerlingen die op 1 april nog geen jaar in Nederland verblijven, moeten een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie, met datum van vestiging in Nederland, inleveren;
 • Advies en Aanvullende Kenmerken (AAK) / Onderwijskundig rapport van de basisschool. Rapport moet ondertekend zijn ouders én basisschool;
 • De uitslag van de eindtoets basisonderwijs;
 • (Eventueel) aanwezige extra uitslagen/rapporten van test/onderzoek;
 • (Eventueel) medische gegevens die de school moet hebben om goed onderwijs te kunnen geven;
 • Het e-mailadres van u als ouder/verzorger en het e-mailadres van uw kind (als het een eigen e-mailadres heeft).

Meer informatie
Voor mogelijke vragen over de aanmelding kun je voor het Fioretti College contact opnemen met mevrouw S. van Lieshout (afdelingsdirecteur vmbo-onderbouw) of meneer Vijn (afdelingsdirecteur Praktijkonderwijs) en voor het Zwijsen College met de heer C. Hazenveld, teamleider brugklassen.

Berichtgeving
Voor de meivakantie ontvangt u bericht in welke brugklas uw kind is toegelaten.