Persoonlijke aanmelding

U staat op het punt om uw kind aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs in Veghel. U hebt daarbij de keuze uit het Fioretti College en het Zwijsen College. Het aanmeldingsformulier voor het Fioretti College kunt u via de basisschool van uw kind verkrijgen, maar u kunt het ook downloaden. Mocht uw kind in leerjaar 2 of hoger instromen, gebruik dan dit formulier.

Persoonlijke aanmelding 2018
U komt samen met uw kind naar school om het persoonlijk aan te melden op één van de volgende dagen:

  • Maandag 5 maart tussen 18.30 en 20.30 uur;
  • Dinsdag 6 maart tussen 18.30 en 20.30 uur;
  • Woensdag 7 maart tussen 16.00 en 17.00 uur.

Voor het Fioretti College aan de Muntelaar 4 in Veghel.
Voor het Zwijsen College aan het Prins Willem Alexander Sportpark 15 in Veghel.

Meenemen naar het gesprek
Bij de aanmelding moet u als ouder/verzorger een aantal formulieren en gegevens meebrengen:

  • Ingevuld aanmeldingsformulier;
  • Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van uw kind. Als uw kind op 1 april nog geen jaar in Nederland verblijft, moet u een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie met datum van vestiging in Nederland inleveren;
  • Onderwijskundig rapport (algemeen deel) van de basisschool en zo mogelijk het specifieke deel;
  • Mogelijk aanwezige extra uitslagen/rapporten van test/onderzoek;
  • Eventueel medische gegevens die de school moet hebben om goed onderwijs te kunnen geven;
  • Het e-mailadres van u als ouder/verzorger en het e-mailadres van uw kind (als het een eigen e-mailadres heeft).

Meer informatie
Voor mogelijke vragen over de aanmelding kunt u voor het Fioretti College contact opnemen met mevrouw C. van der Wal (teamleider klas 1 mavo en vmbo) of mevrouw J. van Vught (waarnemend teamleider Praktijkonderwijs) en voor het Zwijsen College met de heer C. Hazenveld, teamleider brugklassen.

Berichtgeving
Voor de meivakantie ontvangt u bericht in welke brugklas uw kind is toegelaten.