Open dag

Een school die je met al je zintuigen moet ervaren? Dat is het Fioretti College, school voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs. Tijdens de Open Dag bruist het het gebouw aan de Muntelaar 4 van de activiteiten. Wanneer uw zoon of dochter in groep 8 zit, kunt u samen met hem of haar de school in vol bedrijf aanschouwen. De kennismaking bestaat niet alleen uit kijken, maar ook uit proeven, ruiken, horen, voelen en zelfs meedoen met het voorbereidend beroepsonderwijs. Het ideale moment om de veelzijdigheid en de sfeer van het Fioretti College te ervaren.

Het Fioretti College is opgedeeld in teams. Brugklassers hebben te maken met een klein team van leraren en krijgen les in een apart gedeelte van het gebouw. Herkenbaarheid en kleinschaligheid zijn belangrijke sleutelwoorden. In een sfeer van kennen en gekend worden komt elke leerling tot zijn recht. Op het Fioretti College wordt elke leerling gezien en gehoord. We weten dat leerlingen en ouders zeer te spreken zijn over die kleinschaligheid. Het geeft hen een veilig en betrokken gevoel. Aan de sfeer van veiligheid en vriendelijkheid van het Fioretti College dragen natuurlijk ook de schoolfeesten, excursies, schoolkampen, projecten en sportdagen hun steentje bij!

De Open Dag in 2019 vindt plaats op zaterdag 2 februari van 11.00 tot 15.00 uur. Op het Zwijsen College kunt u terecht tussen 10.00 en 14.00 uur.