Zinvolle stagedialoog op afdeling PrO

Zinvolle stagedialoog op afdeling PrO

Geplaatst op: donderdag 28 februari 2019

Wat is de zin en onzin van stage? Hoe krijg ik leerlingen gemotiveerd voor hun stageplek? Houden bedrijven genoeg rekening met de (on)mogelijkheden van onze leerlingen? Het is een greep uit de vragen, die leefden onder de leraren van onze afdeling Praktijkonderwijs. Om wat meer zicht te krijgen, organiseerde men daarom op dinsdag 26 februari een dialoog tussen leerlingen, ouders, stagebegeleiders en bedrijven. Ook sloot wethouder Menno van Roozendaal aan in de discussie.

Onder leiding van directeur Clemens Geenen werd er in de binnen-kring in alle openheid gediscussieerd aan de hand van enkele pittige stellingen. Alle leraren PrO zaten in de buiten-kring en konden digitaal meediscussiëren. Hun opmerkingen verschenen als post-its op het scherm en zorgden op die wijze voor voeding van de discussie.

Het leverde een mooi gesprek op, waarin de leerlingen heel goed konden aangeven waar ze tegenaan lopen bij stages. Zo vindt men stagedagen soms erg lang en zwaar en is de motivatie toch anders dan bij een bijbaantje, omdat daar ook een financiële vergoeding tegenover staat. Tegelijkertijd waren er ook leerlingen die wisten te melden dat ze juist veel geleerd hadden op het stagebedrijf en heel goed begeleid werden. 

Uit de inbreng van de vertegenwoordigers van de bedrijven konden we opmaken dat zij veel energie, tijd (en dus geld) stoppen in het begeleiden van onze leerlingen. Enerzijds om hen te interesseren voor dat werk, anderzijds ook omdat men het als een soort morele taak ziet om onze PrO-leerlingen kansen te bieden. 

Ouders roemden met name de zorgvuldige begeleiding van de mentoren en leerkrachten van PrO. Ook werd duidelijk dat ouders wel degelijk een belangrijke rol spelen bij het motiveren van hun kinderen, of zoals leerling Michiel het verwoordde: “Ik krijg van mijn vader mee: ‘Niet piepen, doorwerken!’”

De stage-mentoren maakten in de discussie nog eens duidelijk dat een stage zeker niet alleen bedoeld is om vakvaardigheden aan te leren, maar dat het ook gaat om kennis te maken met generieke competenties als ‘op tijd komen’, ‘samenwerken’, ‘instructies uitvoeren’, etc. 

Hoewel er diverse leerpunten en bruikbare tips naar boven kwamen, is ons ook duidelijk geworden dat het Praktijkonderwijs een ontzettend goed en zorgvuldig stagebeleid heeft. Dit werd nog eens onderstreept door wethouder Van Roozendaal: “Juist op PrO is de aansluiting met het bedrijfsleven het beste, beter dan op andere scholen.” De gevoerde dialoog kan een bijdrage leveren om die samenwerking nog eens te optimaliseren.

Bekijk al het nieuws