Voorkom onveilige verkeerssituaties

Voorkom onveilige verkeerssituaties

Geplaatst op: maandag 18 december 2017

Graag vragen we in dit nieuwsbericht aandacht voor drie onderwerpen die te maken hebben met verkeersveiligheid. Lang niet alle leerlingen hebben de verlichting van hun fiets op orde. Zou u dit samen met uw zoon of dochter kunnen controleren? U kunt hem of haar er dan meteen op attenderen dat het niet verstandig is om over de parkeerplaats van de school naar de fietsenstallingen te rijden. Uw kind loopt namelijk gevaar om aangereden te worden. Mocht u uw zoon of dochter wel eens met de auto naar school brengen, zet hem of haar dan bij voorkeur wat verder in de straat af. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Fietsverlichting controleren
Sinds de klok verzet is, fietsen veel van onze leerlingen in het donker naar school en naar huis. Helaas zien we regelmatig leerlingen fietsen met niet werkende fietsverlichting. We hoeven u niet uit te leggen dat dit tot gevaarlijke verkeerssituaties kan leiden, met name als het daarbij ook nog eens slecht weer is. We verzoeken u vriendelijk om samen met uw zoon of dochter de verlichting van zijn of haar fiets te controleren en zonodig te repareren. Check dan ook meteen de reflectoren.

Niet fietsen over de parkeerplaats
Veel van onze leerlingen fietsen voor en na schooltijd over de parkeerplaats voor en naast het schoolgebouw. Dat levert regelmatig onveilige situaties op, omdat medewerkers er hun auto parkeren. De winter komt eraan, het is ’s morgens later licht en ’s avonds eerder donker. Ook worden de weersomstandigheden er de komende week niet beter op. Het wachten is op het eerste ongeluk. Op school attenderen de mentoren de leerlingen erop om het fietspad in plaats van de parkeerplaats als fietsroute te gebruiken. Dat is hooguit 50 meter extra fietsen. We willen u als ouders/verzorgers vragen om uw kind ook nog eens te attenderen op de onveilige situaties die kunnen ontstaan, met materiële schade en - nog erger - lichamelijk letsel tot gevolg. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Afzetten van leerlingen bij de school
In de herfst en in de winter worden onze leerlingen regelmatig met de auto naar school gebracht. Dat gebeurt op een tijdstip dat klasgenoten met de fiets aankomen en veel personeelsleden met de auto arriveren. Vaak kunnen medewerkers het parkeerterrein niet oprijden, omdat leerlingen al afgezet worden vóór of ter hoogte van de slagboom bij de ingang van de school. Dit levert opstopping en soms gevaarlijke situaties op. We willen u als ouders/verzorgers daarom vragen om niet te stoppen ter hoogte van de slagboom, maar om wat verder de Muntelaar af te rijden richting het Pabo-gebouw en daar aan de rechterzijde te stoppen. Dat zorgt voor een wat soepelere doorstroming van het verkeer. Dank u wel voor uw begrip!

Bekijk al het nieuws