Uitstekende resultaten examens eerste tijdvak

Uitstekende resultaten examens eerste tijdvak

Geplaatst op: woensdag 14 juni 2017

Met gepaste trots kunnen we melden dat na de eerste termijn van de eindexamens 94% van de leerlingen geslaagd is. Vorig jaar was dat 93%. Na de herkansing werd dat uiteindelijk 96,6%. We verwachten nu uit te komen op 97%. Als Fioretti College hebben we altijd met het slagingspercentage boven de landelijke norm van 93% gezeten. Dat zal dit jaar niet anders zijn. Na de eerste termijn scoren we dus al iets boven dat gemiddelde en na de herkansing wordt het slagingspercentage nog hoger.

Mavo-vmbo

Leerweg Aantal
kandidaten
Geslaagd % Herkansing

Definitief
afgewezen

Basisberoeps   94   92 98   1 1
Kaderberoeps 131 126 96   5 0
Mavo 183 165 90 13 5
Totaal 408 383 94 19 6


Van de 183 mavo-leerlingen zijn er 160 geslaagd met 7 vakken en allemaal met wiskunde als verplicht examenvak. Het Fioretti College legt de lat dus hoog bij de mavo-leerlingen en zij laten zien dat ze het ook kunnen!

Er zijn scholen die vooraf leerlingen terugtrekken van het examen om zo tot een mooi examenresultaat te komen. De laatste vijf jaren hebben wij geen enkele kandidaat vooraf teruggetrokken. Iedere leerling gaat dus op examen. Ons hoge slagongspercentage is geen toeval. De laatste jaren waren de definitieve slagingspercentages respectievelijk 98%, 99%, 96% (vorig jaar) en dit jaar dus naar verwachting 97%.

Praktijkonderwijs
Ook op de afdeling Praktijkonderwijs gaan 46 de leerlingen de school verlaten. Bijna alle leerlingen hebben inmiddels een goede plek gevonden. Enkele leerlingen zijn nog samen met hun mentoren aan de slag om een goed traject op te zetten.

Werk 21                                                     
Entree ROC de Leijgraaf 13  
Overig BOL-1   4  
BBL-1   4  
Nog in een traject   4  
Totaal 46  
Bekijk al het nieuws