Tienminutengesprekken brugklas mavo-vmbo

Tienminutengesprekken brugklas mavo-vmbo

Geplaatst op: vrijdag 22 september 2017

De eerste weken van het schooljaar vliegen voorbij. De eerste resultaten zijn al te zien in Magister. Samen met uw zoon/dochter kunt u de resultaten van werkstukken, schriftelijke overhoringen en proefwerken bekijken in Magister en met hem/haar bespreken. Natuurlijk zijn niet alleen cijfers voor ons belangrijk. Het gaat ons ook om het welbevinden van uw kind. Hoe gaat het op school en in de nieuwe klas? Deze zaken willen we met u bespreken tijdens het eerste tienminutengesprek van dit schooljaar.

Het tienminutengesprek vindt plaats op dinsdag 24 of donderdag 26 oktober, tussen 15.30 uur en 21.00 uur. U ontvangt via de mentor een uitnodiging. Het is de bedoeling dat uw kind aanwezig is bij het gesprek. Via uw zoon/dochter ontvangt u vóór 21 oktober bericht wanneer u en uw kind op school worden verwacht. Uiteraard proberen wij, daar waar het kan, rekening te houden met uw voorkeurswensen.

Combiklas basis-PrO
Deze tienminutengesprekjes zijn niet voor de combiklas basis-PrO. Het welbevinden van deze leerlingen wordt tijdens het huisbezoek besproken.

Ouderpanel
In diezelfde week zal het ouderpanel bijeenkomen. Het eerste ouderpanel vindt plaats op dinsdag 24 oktober om 19.00 in lokaal A006 en duurt tot 20.00 uur. Een aantal ouders heeft zich reeds aangemeld voor dit panel. Heeft u ook interesse? Er zijn nog plaatsen vrij! Stuur dan even een mailtje naar ouderpanelonderbouw@fioretticollege.nl. Klik hier voor meer informatie.

Bekijk al het nieuws