Tevredenheid van leerlingen en ouders

Tevredenheid van leerlingen en ouders

Geplaatst op: maandag 04 juni 2018

Hoe denken leerlingen en ouders over het onderwijs op het Fioretti College? Om dat goed in beeld te krijgen, vulden 877 leerlingen en 531 ouders een enquête in. De resultaten van beide enquêtes presenteren we in dit artikel.

Algemene rapportcijfers
Zowel ouders als leerlingen zijn tevreden over het Fioretti College en het onderwijs dat op onze school gegeven wordt. Van leerlingen krijgt de school een rapportcijfer 6.7. Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Ouders geven het Fioretti College een 8.0, een rapportcijfer waar we heel trots op zijn.

Sterke punten
Ouders en leerlingen geven aan dat de docenten respectvol met leerlingen omgaan en dat leerlingen zich veilig voelen op school. Naast het creëren van een prettige en veilige leeromgeving, houdt de school in de ogen van ouders rekening met individuele leerbehoeften van leerlingen. Leerlingen zijn zeer tevreden over de begeleiding naar een vervolgstudie. En ouders en leerlingen zijn zeer tevreden over de rol van de mentor en over de ICT-mogelijkheden op school. Maar liefst 95% van de ouders raadt andere ouders aan te kiezen voor het Fioretti College.

Ontwikkelpunten
Natuurlijk zijn er ook ontwikkelpunten aangegeven door ouders en leerlingen. Dit zijn:

  • Het nog aantrekkelijker maken van de lesstof voor leerlingen
  • Het nog duidelijker uitleggen van resultaten aan leerlingen

Het komende jaar zetten we ons in om de school hierop te verbeteren. Wij willen alle ouders en leerlingen bedanken voor hun medewerking aan dit onderzoek!

Bekijk al het nieuws