Slagingspercentages VO Veghel uitstekend!

Slagingspercentages VO Veghel uitstekend!

Geplaatst op: vrijdag 28 juni 2019

Blijdschap op het Zwijsen College en het Fioretti College in Veghel na de definitieve examenuitslag. Met een slagingspercentage van 87% voor de havisten presteert het Zwijsen College keurig volgens de landelijke norm. De afdeling vwo doet het nog wat beter: 94% van de vwo-leerlingen slaagde dit jaar voor het eindexamen. Het Fioretti College spant de kroon met maar liefst 99% geslaagden op de afdelingen basisberoeps, kaderberoeps en mavo. Felicitaties voor de leerlingen, hun ouders/verzorgers én het personeel van beide scholen zijn op z’n plaats.

Zwijsen College
Locatiedirecteur Barbara Sol van het Zwijsen College is blij met de resultaten. “Bijzonder is dat vwo-leerlingen op het Zwijsen College kunnen versnellen. Daarbij onderscheid onze school zich van andere vwo-scholen. Versnellen betekent dat ze voor één of meerdere vakken na vijf jaar in plaats van na zes jaar eindexamen doen. In totaal hebben 21 versnellers en één totaalversneller in 37 vakken examen afgelegd, met een gemiddelde van maar liefst 7.6.

Fioretti College
Locatiedirecteur Clemens Geenen van Fioretti College is trots op het resultaat. “We scoren al jaren goed op het eindexamen, maar met 99% mogen we ons tot één van de beste scholen in Nederland rekenen.” Hij geeft ook aan dat driekwart van de mavo-leerlingen geslaagd is voor een extra vak en allemaal met wiskunde in het pakket. “Het Fioretti College legt de lat hoog bij de mavo-leerlingen en zij laten zien dat ze het ook kunnen! Enkele leerlingen zijn zelfs geslaagd voor 8 vakken of hebben scheikunde op havo 3-niveau gedaan.”

Praktijkonderwijs (PrO)
Op het Praktijkonderwijs gaan 40 vijfde- en zesdejaars leerlingen de school verlaten. Edwijn Vijn, directeur praktijkonderwijs, is trots op de leerlingen en zijn team: “Voor ongeveer de helft van de leerlingen hebben de PrO-docenten passend werk gevonden. De andere helft van de PrO-leerlingen gaat verder op het MBO. Twaalf van deze schoolverlaters hebben dit jaar hun MBO Entree-diploma behaald op het Fioretti College. Daarnaast hebben 17 leerlingen uit het vijfde jaar gekozen om ook een zesde jaar te doen op onze school.” Leuk om te vermelden is dat het Fioretti College als eerste school in de regio een diploma-uitreiking organiseerde voor haar PrO-leerlingen.

Bekijk al het nieuws