Schoolvakanties 2020-2021 vastgesteld

Schoolvakanties 2020-2021 vastgesteld

Geplaatst op: donderdag 05 maart 2020

De schoolvakanties voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 zijn officieel vastgesteld. Om extra duidelijkheid te verschaffen, staan hieronder niet alleen de schoolvakanties van het nieuwe schooljaar vermeld, maar ook de resterende schoolvakanties van het lopende schooljaar 2019-2020. Noteer de data alvast in uw agenda, zodat u er rekening mee kunt houden in uw (vakantie)planning. Natuurlijk zijn de vakantieroosters het gehele jaar door te downloaden via deze website. Zo kunt u altijd even checken hoe het ook alweer zit.

Schoolvakanties 2019-2020
Hieronder vindt u de resterende schoolvakanties voor het lopende schooljaar 2019-2020:

 • Studiedag 7 juli
 • Personeelsdag 8 juli
 • Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus

Schoolvakanties 2020-2021
Hieronder staan de schoolvakanties vermeld voor het schooljaar 2020-2021:

 • Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober
 • Kerstvakantie 21 december t/m 01 januari
 • Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari
 • Tweede Paasdag 05 april
 • Koningsdag 27 april
 • Meivakantie 03 mei t/m 14 mei
 • Tweede Pinksterdag 24 mei
 • Zomervakantie 26 juli t/m 03 september

Studiedagen
Tijdens de studiedagen zijn alle leerlingen vrij, behalve de PrO-leerlingen van leerjaar 4, 5 en 6 die stage lopen. Die stages gaan gewoon door.

Luxe verzuim
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuishouden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.

Bekijk al het nieuws