Schoolvakanties 2019-2020 zijn vastgesteld

Schoolvakanties 2019-2020 zijn vastgesteld

Geplaatst op: dinsdag 15 januari 2019

De schoolvakanties voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 zijn officieel vastgesteld. Om extra duidelijkheid te verschaffen, staan hieronder niet alleen de schoolvakanties van het nieuwe schooljaar vermeld, maar ook de resterende schoolvakanties van het lopende schooljaar 2018-2019. Noteer de data alvast in uw agenda, zodat u er rekening mee kunt houden in uw (vakantie)planning. Natuurlijk zijn de vakantieroosters het gehele jaar door te downloaden via deze website. Zo kunt u altijd even checken hoe het ook alweer zit.

Schoolvakanties 2018-2019
Hieronder vindt u de resterende schoolvakanties voor het lopende schooljaar 2018-2019:

 • Zomervakantie 08 juli t/m 16 augustus

Schoolvakanties 2019-2020
Hieronder staan de schoolvakanties vermeld voor het schooljaar 2019-2020:

 • Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober
 • Studiedag 5 november
 • Studiedag 26 november
 • Kerstvakantie 23 december t/m 03 januari
 • Vrije dag 3 februari
 • Studiedag 13 februari
 • Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari
 • Goede Vrijdag 10 april
 • Tweede Paasdag 13 april
 • Meivakantie 20 april t/m 01 mei
 • Bevrijdingsdag 05 mei
 • Hemelvaart 21 en 22 mei
 • Tweede Pinksterdag 01 juni
 • Studiedag 7 juli
 • Personeelsdag 8 juli
 • Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus

Studiedagen
Tijdens de studiedagen zijn alle leerlingen vrij, behalve de PrO-leerlingen van leerjaar 4, 5 en 6 die stage lopen. Die stages gaan gewoon door.

Luxe verzuim
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuishouden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.

Bekijk al het nieuws