Regionale impuls sterk techniekonderwijs

Regionale impuls sterk techniekonderwijs

Geplaatst op: woensdag 13 maart 2019

De regio Noordoost-Brabant gaat een stevige impuls geven aan het versterken van het technisch beroepsonderwijs. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid trekken daarin samen op en leiden op voor de eigen regio. Daarbij wordt geprofiteerd van extra geld dat landelijk vrijgemaakt wordt voor het (verhoudingsgewijs dure) technisch onderwijs. De regionale investering van het Ministerie van OCW betreft - mits de plannen en de samenwerking goed zijn - een dikke 17 miljoen euro.

De regio Noordoost-Brabant is in economische zin een sterke regio. Arbeidsmarktcijfers laten zien dat 25% van de middelbaar opgeleide beroepsbevolking werkzaam is in een technisch beroep. Uiteraard wil het bedrijfsleven ook in de toekomst kunnen beschikken over voldoende en kwalitatief goed technisch talent.

Samenwerkingspartners
Acht scholen voor beroepsgericht vmbo (Udens College, Fioretti College, Elde College, Bossche Vakschool, Cambium College, Baanderheren College, SG de Overlaat en het Hooghuis) ontwikkelen op dit moment in samenwerking met twee ROC’s (ROC de Leijgraaf en Koning Willem I College), het regionale bedrijfsleven en de provinciale en lokale overheid plannen om tegemoet te komen aan de vraag. Vóór 1 april wordt een regioplan ingediend en de penvoerder is het Fioretti College. De samenwerking is op 12 maart is tijdens een bijeenkomst bij VanderLande in Veghel bekrachtigd.

Wat gaat er zoal gebeuren?

  • Het huidige technische onderwijsaanbod blijft gehandhaafd, met als doel om een derde deel van de leerlingen in te laten stromen in een technische beroepsopleiding.
  • Scholing en professionalisering worden gezamenlijk aangepakt.
  • De faciliteiten voor het technisch onderwijs worden ge-update. 
  • Leerlingen maken binnen en buiten school kennis met technische innovaties, zoals digitalisering, robotisering, VR- en AR-technieken, 3D-printing en -scans.
  • Door het bedrijfsleven wordt ingezet op stages, gastlessen en bedrijfsbezoeken.
  • De instroom richting techniek vanuit vmbo-t wordt vergroot.
  • De samenwerking met het basisonderwijs wordt versterkt.
  • Er komt meer en betere aandacht voor loopbaanoriëntatie in het basis- en voortgezet onderwijs.

Effect
Het effect van de inzet is dat studenten uit Noordoost-Brabant uiteindelijk ook solliciteren en gaan werken bij bedrijven in de regio. Tijdens hun schoolcarrière hebben ze kunnen ervaren welke kansen er liggen. Bedrijven investeren mee in leerlingen en in het onderwijs, om daar later profijt van te hebben.

Bekijk al het nieuws