Inspirerende Dag van Respect

Inspirerende Dag van Respect

Geplaatst op: vrijdag 10 november 2017

Tijdens de landelijke Week van Respect organiseerden we als school een Dag van Respect voor alle leerlingen. Geen reguliere lessen, maar in plaats daarvan met de klas, onder leiding van de mentor of een vakdocent in gesprek over onderwerpen die met thema respect te maken hebben. Een goed initiatief, maar is respect niet een alledaags iets? "Absoluut", vindt Joris Arts, anti-pestcoördinator van het Fioretti College. "We besteden als school het gehele jaar door aandacht aan goede omgangsvormen. Veel van de onderwerpen die tijdens de mentorlessen behandeld worden, hebben raakvlakken met respect. Maar door er schoolbreed een dag aan te besteden, kun je het thema veel beter uitdiepen en gaan leerlingen ook verbanden zien. Het zorgt ook voor een positief klassen- en schoolklimaat."

Foto's
Klik hier voor een sfeerimpressie van de dag.

Onderbouw vmbo
De vmbo-brugklassers gingen aan de slag met onderwerpen als eigen identiteit, hokjesdenken, kinderrechten en (on)geschreven regels. Ook werden de leerlingen uitgedaagd om op de sociale media een positieve ‘challenge’ te plaatsen. Het gesprek met de politie over respectloos gedrag richting hulpverleners maakte veel los bij de leerlingen. De tweedejaars vmbo-leerlingen spraken over pestgedrag, coöperatieve werkvormen, waarden en normen. Die onderwerpen kwamen ook terug in de interactieve voorstelling van Theater ROET.

Bovenbouw vmbo
In de bovenbouw ging het over het tonen van respect voor de verschillen tussen mensen, in de breedste zin van het woord. Na een korte film konden de leerlingen in gesprek met ambulancepersoneel, brandweerlieden en politieagenten. Op de sociale media krijgen de jongeren vaak een beperkt of zelfs verkeerd beeld van het werk van deze hulpverleners.

Afdeling PrO
Op de afdeling Praktijkonderwijs konden leerlingen tijdens stoeispellen en kickboksen ervaren wat het is om grenzen aan te geven en rekening te houden met elkaar. Ook was er ruimte voor creatieve werkvormen, zoals schilderen en bloemschikken met ouderen, waarbij de leerlingen het gesprek aangingen over het thema respect en alles wat daarbij hoort.

Bekijk al het nieuws