Informatie afronding schoolexamens

Informatie afronding schoolexamens

Geplaatst op: dinsdag 21 april 2020

Zoals reeds eerder aangegeven, zullen we na de meivakantie starten met het afnemen van inhaaltoetsen op school. De leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, krijgen uiteraard te horen wanneer en in welke vorm de toetsafname zal plaatsvinden. Vorige week heeft de minister één en ander bekend gemaakt over afronding van de schoolexamens, slaag- en zakregeling en diplomering. Hieronder staat alles op een rijtje:

  • De slaag- en zakregeling blijft zoveel mogelijk in stand. Uiteraard wordt het eindgemiddelde nu niet berekend op basis van een gemiddelde van schoolexamens en centrale examens, maar kijken we naar het eindgemiddelde van de schoolexamens.
  • In sommige gevallen betekent het dat er nog werk ingeleverd moet worden of dat er nog inhaaltoetsen gemaakt moeten worden. Indien je voor 25 april geen bericht hebt gehad dat je nog toetsen of werk moet inhalen, mag je er van uitgaan dat je schoolexamens compleet zijn. Het inhaalwerk vind je ook terug in Magister.
  • Wanneer leerlingen alle schoolexamentoetsen hebben afgerond die in het aangepaste PTA afgenomen dienen te worden en eventuele herkansingen hebben gemaakt zoals in het PTA aangegeven, wordt op 4 juni bekend gemaakt welke leerlingen op basis van de schoolexamenresultaten zijn geslaagd of gezakt. Je wordt op deze dag tussen 15.00 en 17.00 uur gebeld door je mentor.
  • Leerlingen die op basis van deze resultaten zouden zijn gezakt of hun resultaten willen verbeteren mogen voor maximaal twee vakken een zogeheten resultaatverbeteringstoets (RV-toets) maken. Dat is dus een verschil t.o.v. de oorspronkelijke herkansingsregel waarbij maar één herkansing werd toegestaan. Vmbo bb- en kb-leerlingen mogen daarnaast ook voor hun beroepsgerichte profielvak een resultaatverbeteringstoets maken, dus in totaal voor drie vakken.
  • Deze resultaatverbeteringstoetsen (voorheen zouden we zeggen herexamens) worden in de periode van 10-16 juni afgenomen. Het gemiddelde van het schoolexamencijfer (afgerond op één decimaal) en het cijfer voor de resultaatverbeteringstoets (afgerond op één decimaal) levert het nieuwe cijfer op. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. Dan blijft het eerdere SE-resultaat staan.
  • Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin een leerling eindexamen doet. Ook voor vakken waarbij in de reguliere situatie alleen een SE wordt afgenomen, dus ook voor maatschappijleer of Technologie & Toepassing.
  • Leerlingen die een resultaatverbeteringstoets maken, krijgen vóór de diploma-uitreiking de uitslag van deze toets.

Uiteraard zijn we benieuwd wat er tijdens de persconferentie op 21 april gezegd gaat worden over een eventuele verlenging van de schoolsluiting. Voor eindexamenleerlingen zal dat echter geen consequenties hebben. We zullen het schoolexamen, daar waar nodig, immers op school afnemen en zullen daarbij uiteraard de RIVM-afspraken in acht nemen.

Er is nu nog niets te zeggen over de wijze waarop we een diploma-uitreiking kunnen en zullen organiseren. Eerder hebben we jullie al laten weten dat het geplande gala op 2 juni helaas niet kan doorgaan. Zorg er intussen wel voor dat je je aanmeldt voor een vervolgopleiding. Zoals eerder gecommuniceerd moet je dat voor 1 mei doen.

Ziek- en betermelding
Voor de ouders: Wanneer uw zoon/dochter door ziekte niet aan de schoolexamens kan werken of niet in staat is om een toets te maken, meld uw zoon of dochter dan ziek, zoals u onder normale omstandigheden
gewend bent. Vergeet uw zoon/dochter later ook niet telefonisch weer beter te melden.

Bekijk al het nieuws