Fioretti College volgens Elsevier 'Superschool'

Fioretti College volgens Elsevier 'Superschool'

Geplaatst op: vrijdag 24 januari 2020

Weekblad Elsevier publiceerde onlangs de resultaten van haar jaarlijkse onderzoek naar de prestaties van middelbare scholen. Net als vorig jaar blijkt het Fioretti College ruimschoots de beste vmbo-school in de regio te zijn. Vorig jaar kreeg onze school het predicaat ‘goed’ voor de afdelingen kaderberoeps en mavo en het predicaat ‘super’ voor de afdeling basisberoeps. Die score behaalde onze school voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs dit jaar opnieuw.

We zijn trots dat we op basis van objectieve resultaten tot de beste scholen van Nederland behoren. Elsevier heeft 2.500 onderwijsafdelingen met elkaar vergeleken en uiteindelijk slechts aan 39 afdelingen het predicaat ‘Superschool’ toegekend. De basisberoepsgerichte leerweg van onze school behoort dus opnieuw tot een select gezelschap.

Interview
Klik hier om het interview van dTV met locatiedirecteur Clemens Geenen te bekijken en te beluisteren.

Criteria
Elsevier hanteert dezelfde vier criteria als de onderwijsinspectie: Onderwijspositie (welk onderwijs volgt de leerling in leerjaar 3 en komt dat overeen met het basisschooladvies?), Onderbouwsnelheid (hoeveel leerlingen komen zonder zittenblijven in de derde klas?), Bovenbouwsucces (hoeveel leerlingen doorlopen zonder zittenblijven de bovenbouw?) en Examencijfers (hoe goed zijn de examenresultaten? Een school kan per onderwijsresultaat drie scores halen: bij de beste 15 procent, bij de middelste 70 procent of bij de zwakste 15 procent scholen. Hier wordt het gemiddelde van alle leerlingen in alle vakken van de afgelopen drie jaar gewogen). Om het predicaat ‘superschool’ te krijgen is het van belang dat er voor drie van de vier onderwijsresultaten bij de beste 15% scholen wordt gescoord.

Voor de volledigheid: de test gaat over het schooljaar 2017-2018.

Bekijk al het nieuws