Fioretti College volgens Elsevier ‘Superschool’

Fioretti College volgens Elsevier ‘Superschool’

Geplaatst op: vrijdag 18 januari 2019

Weekblad Elsevier publiceerde onlangs de resultaten van haar jaarlijkse onderzoek naar de prestaties van middelbare scholen. Net als vorig jaar blijkt het Fioretti College ruimschoots de beste vmbo-school in de regio te zijn. Vorig jaar kregen we voor onze drie afdelingen het predicaat ‘goed’. Dit jaar stijgt de basisberoepsgerichte leerweg daar bovenuit met het predicaat ‘super’. Slechts zeven scholen in Nederland krijgen van Elsevier hetzelfde oordeel voor die leerweg. De test gaat over het schooljaar 2016-2017.

In de tabel zijn de beoordelingen op de verschillende onderwijsresultaten per afdeling weergegeven.

  VMBO-B VMBO-K MAVO
EINDOORDEEL SUPERSCHOOL GOED GOED
1. Onderwijspositie Voldoende Voldoende Voldoende
2. Onderbouwsnelheid Super Super Super
3. Bovenbouwsucces Super Voldoende Voldoende
4. Examencijfers Super Super Voldoende

Criteria
Elsevier hanteert dezelfde criteria als de onderwijsinspectie:

 1. Onderwijspositie
  Welk onderwijs volgt de leerling in leerjaar 3 en komt dat overeen met het basisschooladvies?
 2. Onderbouwsnelheid
  Hoeveel leerlingen komen zonder zittenblijven in de derde klas?
 3. Bovenbouwsucces
  Hoeveel leerlingen doorlopen zonder zittenblijven de bovenbouw?
 4. Examencijfers
  Hoe goed zijn de examenresultaten? Hier wordt het gemiddelde van alle leerlingen in alle vakken van de afgelopen drie jaar gewogen.

Trots
Een school kan per onderwijsresultaat drie scores halen: bij de beste 15 procent, bij de middelste 70 procent of bij de zwakste 15 procent scholen. Om het predicaat ‘superschool’ te krijgen is het van belang dat er voor drie van de vier onderwijsresultaten bij de beste 15% scholen wordt gescoord. Die mooie prestatie hebben we dus voor de afdeling basis neergezet. In de tabel is te zien dat we er bij de kaderberoepsgerichte leerweg ook dichtbij zaten. Voor de afdelingen kader en mavo ontvangen we van Elsevier het eindoordeel ‘goed’. Resultaten waar we met recht trots op zijn. Het Fioretti College is daarmee met verve de beste vmbo-school in deze regio!

Bekijk al het nieuws